Certyfikacja - DNV

Wszystko, co należy wiedzieć na temat przebiegu i szczegółowych etapów certyfikacji.

​Certyfikacja jest wynikiem pozytywnej oceny przeprowadzonej przez niezależny podmiot trzeciej strony/jednostkę certyfikującą.

road in the forest

Czy chodzi o certyfikację systemu zarządzania, wyrobu, czy projektu, jest to sposób na dostarczenie dowodu zgodności z wymaganiami określonej normy, krajowej lub międzynarodowej. 

Proces certyfikacji będzie miał nieco odmienny przebieg w przypadku poszczególnych usług, jest różny w przypadku certyfikacji systemów zarządzania i wyrobów. Aby pokazać drogę do certyfikacji, wybraliśmy jako przykład certyfikację systemu zarządzania. Jeśli interesują Państwa inne usługi, zapraszamy na nasze strony dotyczące certyfikacji produktów lub zmian klimatycznych.


Jak przygotować się do akredytowanej certyfikacji ?  

Po podjęciu decyzji o tym, jaki system zarządzania będzie wdrażać organizacja, należy wykonać pewne kroki, aby rozpozczącć pracę. Doświadczenie uczy, że dla przedsiębiorstw zmierzających do uzyskania certyfikacji bezcenne okazują się bardzo proste wskazówki. Dlatego przystępując do pracy zapamiętaj:

  • upewnij się, że zaczynasz prace z odpowiednim nastawieniem; 
  • bezcenne jest pełne zrozumienie istoty normy i posługiwanie się nią jak wzorcem i wskazówką przy definiowaniu systemu zarządzania;
  • ważna jest wiedza, jakie zastosowanie i konsekwencje ma wdrożenie danego standardu w firmie;
  • wykorzystuj normę jako narzędzie doskonalenia; 
  • trzeba rozumieć ryzyko i procesy, które wpływają na zdolność organizacji do realizacji jej strategii biznesowej;
  • starannie dobierz partnera (jednostki certyfikującej / rejestrującej).

Jakie kroki należy podjąć:  

1.Uzyskaj egzemplarz normy
Zdobądź normę i przeczytaj ją, by zapoznać się z jej wymaganiami. Następnie podejmij decyzję, czy certyfikacja / rejestracja według tej normy ma sens z punktu widzenia Twojej organizacji.

2. Przejrzyj literaturę i oprogramowanie   
Rynek oferuje obfitość publikacji opracowanych z myślą o ułatwieniu zrozumienia i wdrożenia normy. W przypadku niektórych norm istnieją opracowania, które zalecają, w jaki sposób wdrożyć wymagania standardu w organizacji (np. ISO/TS 9002 dla ISO 9001 i ISO 14004 dla ISO 14001). Warto poszukać tego typu przewodników i ocenić, które z nich mogą pomóc w Twoim przypadku.  

3.Stwórz zespół i opracuj strategię wdrożenia 
Wdrożenie systemu zarządzania musi być strategiczną decyzją całej organizacji. Ważne jest, aby , aby kierownictwo najwyższego szczebla uczestniczyło w procesie podejmowania decyzji i tworzenia systemu. To oni decydują o strategii biznesowej, którą powinien wspierać skuteczny system zarządzania. Ponadto, potrzebny będzie zaangażowany zespół, który ten system opracuje i wdroży.

4.Określ potrzeby szkoleniowe 
Członkowie zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie i utrzymywanie systemu(ów) zarządzania muszą posiadać szczegółową znajomość wymagań odpowiednich norm. Dlatego opracowano cały szereg ogólnodostępnych kursów, warsztatów i seminariów. DNV prowadzi takie szkolenia, otwarte i dedykowane, na całym świecie. Szczegółowych informacji udzieli nasze lokalne biuro DNV.

5. Przejrzyj oferty konsultantów
Niezależni konsultanci doradzą przy opracowaniu praktycznego, realistycznego i ekonomicznego planu strategii wdrożenia. 

6.Opracuj dokumentację systemu zarządzania
Wybierz odpowiednią platformę dla dokumentacji systemu zarządzania (np. specjalne oprogramowanie, mapa procesów, sharepoint). Właściwa platforma jest bardzo ważna w celu zapewnienia skutecznego zarządzania, komunikacji i wdrożenia. System zarządzania powinien opisywać polityki,zasady  i działania Twojej firmy. Dokumentacja to także odpowiednie procesy i inne udokumentowane informacje, które są potrzebne by wspierać firmę w osiągnięciu zamierzonych wyników oraz spełnieniu wymagań wybranej normy. 


7. Ustalanie, zarządzanie i dokumentowanie procesów
Ważnym krokiem w tworzeniu systemu zarządzania jest określenie niezbędnych procesów i ich wzajemnych oddziaływań, zgodnie ze strategicznym kierunkiem, polityką i celami. Procesy te powinny obejmować takie dziedziny, jak:
  • realizacja produktów i usług (procesy operacyjne)
  • spełnianie najważniejszych potrzeb i oczekiwań klientów i innych interesariuszy
  • procesy zarządzania, w tym pomiaru, analizy, doskonalenia i innowacji

8. Wdrożenie systemu zarządzania
Kluczami do pomyślnego wdrożenia są komunikacja i szkolenie. W fazie wdrażania Twoja organizacja będzie działała zgodnie z przyjętymi procedurami i powiązanymi kryteriami w celu udokumentowania i wykazania skuteczności systemu zarządzania. 


9. Ewentualna ocena wstępna 
Można zwrócić się do jednostki certyfikującej / rejestrującej o przeprowadzenie wstępnej oceny wdrożenia systemu zarządzania. Jej celem jest zidentyfikowanie obszarów niezgodności i umożliwienie korekty tych obszarów przed przystąpieniem             do procesu akredytowanej certyfikacji. Stwierdzenie niezgodności lub wad oznacza, że dany obszar systemu zarządzania nie jest zgodny z wymaganiami normy.

 
10. Wybór jednostki certyfikującej / rejestrującej
Relacje z jednostką certyfikującą / rejestrującą potrwają wiele lat, gdyż certyfikacja wymaga podtrzymywania. Kluczem do posiadania sprawnego system zarządzania jest ciągłe doskonalenie. 

Oceniając mocne strony i możliwości doskonalenia, DNV pomoże uzyskać maksimum wartości z procesu certyfikacji. Dla kierownictwa najwyższego szczebla oznacza to pogłębienie wiedzy o zdolności organizacji do realizowania celów strategicznych. W dobie analiz korporacyjnych, imperatywem staje się wybór jednostki certyfikującej / rejestrującej o nieposzlakowanej reputacji.


Po wdrożeniu systemu zarządzania, przygotowaniu go do certyfikacji i dokonaniu wyboru jednostki certyfikującej/rejestrującej, organizacja jest gotowa do uruchomienia akredytowanej certyfikacji.

ISO 22301:2019

Systemy zarządzania ciągłością działania

ISO 9001:2015

Systemy zarządzania jakością

ISO 14001:2015

Systemy zarządzania środowiskowego

ISO 45001:2018

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 50001:2018

Systemy zarządzania energią

ISO 27001

Systemy zarządzenia bezpieczeństwem informacji

FSSC 22000

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności

ISO 22000

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności

BRC Packaging

System zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów materiałów opakowaniowych

FSC® i PEFC®

Certyfikacja Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej

Pasze GMP+

Pasze dla zwierząt