Energy Systems - DNV w przemyśle energetycznym

Dla szybszego przejścia na systemy energetyczne o głęboko obniżonej emisyjności.

Jako wiodące na świecie źródło niezależnych ekspertów energetycznych i doradców technicznych, pomagamy przemysłowi i sektorowi publicznemu poruszać się wśród wielu złożonych, wzajemnie powiązanych procesów zmian zachodzących w przemyśle energetycznym na poziomie globalnym i regionalnym. Jesteśmy zaangażowani w realizację celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego i wspieranie naszych klientów w przyspieszaniu przejścia na głęboko zdekarbonizowany system energetyczny.

Poprzez nasze usługi konsultingowe i doradcze, monitoring, weryfikację i certyfikację, zapewniamy jakość i bezpieczeństwo dla całego łańcucha energii - od wytwarzania i produkcji, poprzez przesył i dystrybucję, aż po końcowe wykorzystanie. Wspieramy eksploatację fizycznych i cyfrowych zasobów w zakresie energii wiatrowej, słonecznej/fotowoltaicznej, magazynowania energii, wodoru, ropy naftowej, gazu, paliw syntetycznych, sieci energetycznych oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Dzięki zaawansowanej wiedzy technicznej i zrozumieniu obowiązujących regulacji, dostarczamy naszym klientom unikalne spostrzeżenia i wiedzę, które pomagają im dostarczać energię w bezpieczny i zrównoważony sposób.

Wspólna, szeroka i specjalistyczna wiedza 12 000 pracowników DNV, pozwala nam realizować nasz cel, jakim jest ochrona życia, mienia i środowiska. Ponad 4000 zaangażowanych ekspertów ściśle współpracujących z naszymi klientami z sektora energetycznego sprawia, że jesteśmy zaufanym partnerem w zarządzaniu największą od pokolenia, globalną zmianą: transformacją energetyczną.

Ditlev Engel

Głęboka dekarbonizacja musi być standardem rozwoju światowego systemu energetycznego. Świat może, i musi, szybciej zmierzać w kierunku produkcji czystej energii. Dzięki każdej zielonej inwestycji, innowacji, zmianie polityki i partnerstwu możemy przybliżyć świat do głęboko zdekarbonizowanego systemu energetycznego. Dzięki tym krokom możemy rozwijać technologie i infrastrukturę w celu szybkiego zwiększenia produkcji energii odnawialnej i rozszerzenia jej zasięgu na nowe sektory. Możemy też zwiększyć skalę gospodarki wodorowej oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, aby nie tylko ograniczyć, ale w pełni sekwestrować węgiel uwalniany z paliw kopalnych.

  • Ditlev Engel ,
  • CEO ,
  • Energy Systems - DNV

Nasz zespół Energy Systems jest gotów do współpracy z Tobą i Twoją firmą. Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się