Certyfikat FSC® na drewno i certyfikat COC

Zwiększenie kontroli źródeł pozyskiwania drewna i produktów z włókien drzewnych oraz spełnienie wymagań klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Certyfikat Kontroli Pochodzenia Produktów pokazuje klientom i interesariuszom, że drewniane/pochodzenia drzewnego części certyfikowanych produktów pochodzą z dobrze zarządzanych lasów, kontrolowanych źródeł lub materiałów z recyklingu.

Kontrola pochodzenia produktu (Chain of Custody - CoC) ustanawia procedury kontroli pozyskiwania i transferu drewna i produktów drewnianych na wszystkich etapach w celu zapewnienia, że produkt końcowy może być zidentyfikowany ze zrównoważonymi i zatwierdzonymi źródłami. 

Czym jest kontrola pochodzenia produktu FSC? 

FSC® (Forest Stewardship Council®) jest organizacją non-profit. Stworzyła ona najbardziej rozpoznawalny system zrównoważonej gospodarki leśnej i identyfikowalności produktów leśnych. Certyfikacja CoC pozwala organizacjom na używanie logo FSC na produktach, zwiększając ich atrakcyjność rynkową.

Organizacje wszelkiej wielkości i rodzaju mogą ubiegać się o certyfikację kontroli pochodzenia produktu. Aby uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu, organizacje muszą spełnić wymagania standardu certyfikacji kontroli pochodzenia produktu - FSC-STD-40-004.

  • Kontrola pochodzenia produktu (Chain of Custody - CoC) jest procesem, który weryfikuje, czy materiał certyfikowany FSC został zidentyfikowany i oddzielony od materiału niecertyfikowanego i niekontrolowanego podczas jego drogi w łańcuchu dostaw, z lasu do rynku.
  • Wszystkie transfery w łańcuchu dostaw produktów z certyfikatem FSC wymagają wprowadzenia skutecznego systemu zarządzania CoC na poziomie odpowiedniej organizacji oraz jego weryfikacji przez niezależną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez FSC.
  • Źródła kontrolowane przez firmę są kontrolowane zgodnie ze standardami FSC w celu wykluczenia nielegalnie pozyskiwanego drewna, lasów, w których zagrożone są tereny chronione, organizmów modyfikowanych genetycznie oraz naruszania praw obywatelskich i tradycyjnych.
  • Certyfikacja FSC CoC może być połączona z certyfikacją według innych standardów, takich jak ISCC - certyfikacja zrównoważonej bioenergii oraz ISO 14001 (standard systemu zarządzania środowiskowego). 

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Tylko firmy posiadające certyfikat FSC CoC mogą znakować swoje produkty znakiem towarowym FSC. Etykieta FSC zapewnia wiarygodne powiązanie pomiędzy odpowiedzialną produkcją i konsumpcją, umożliwiając konsumentom i firmom podejmowanie decyzji zakupowych, które przynoszą korzyści ludziom i środowisku, jak również zapewniają ciągłą wartość biznesową.

Inne korzyści dla firmy posiadającej produkty z certyfikatem FSC CoC obejmują:

  • Lepszy dostęp do rynku w coraz bardziej świadomym ekologicznie sektorze.
  • Okazanie, że poważnie traktuje troskę swoich klientów o środowisko.
  • Zgodność z polityką i specyfikacjami zamówień publicznych lub prywatnych, takich jak EU Ecolabel - unijny program oznakowania ekologicznego dla mebli lub amerykański system oceny Green Building Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy wdrożyć skuteczny system zarządzania środowiskiem zgodny z wymaganiami standardu.

Aby uzyskać przegląd standardów FSC, proszę zapoznać się z sekcją „Zdobądź certyfikat” na stronie internetowej FSC. Mogą Państwo również uzyskać bezpośredni dostęp do standardu FSC CoC tutaj.

DNV jest akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikującą i może Państwu pomóc w trakcie całej podróży certyfikacyjnej. Zapewniamy odpowiednie szkolenia oraz certyfikację Państwa systemu kontroli.


Usługi certyfikacji FSC® (A000509) są realizowane przy współpracy z DNV Business Assurance Sweden AB.

® FSC & Forest Stewardship Council, wszelkie prawa zastrzeżone.

W wersji angielskiej

 

System certyfikacji FSC i PEFC COC (ang.)

 

FSC COC - Zastosowanie etykiet FSC i znaków towarowych (ang.)

 

FSC COC - Opis procesu oceny (ang.)

 

FSC strona główna (ang.)

 

FSC®, PEFC™ i ISCC REKLAMACJE

 

Nadchodzące audyty Control Wood