ISO 50001 - Zarządzanie energią

Zarządzanie energią w celu wykazania efektywnego wykorzystania i redukcji kosztów.

Certyfikacja zgodnie z normą ISO 50001 zapewnia, że organizacja posiada dobrze funkcjonujący system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność.

Norma określa wymagania dla praktyk zarządzania, które są ważne dla uzyskania poprawy wyników energetycznych. Demonstruje klientom, pracownikom i interesariuszom, że efektywne wykorzystanie energii jest priorytetem w organizacji i że zarządzanie energią ma charakter systematyczny. Umożliwia wiarygodną komunikację rynkową na temat działań związanych z poprawą wyników energetycznych.

Czym jest norma ISO 50001?

ISO 50001 jest dobrowolną normą międzynarodową. Ma zastosowanie do organizacji dowolnej wielkości i określa wymagania dotyczące ustalania, zarządzania i poprawy zużycia energii i wydajności energetycznej.

Norma ISO 50001 została zaprojektowana w taki sposób, aby była kompatybilna i zharmonizowana z innymi normami systemowymi, np. ISO 14001 do systemów zarządzania środowiskowego oraz ISO 9001 do systemów zarządzania jakością. Dzięki temu idealnie nadaje się do integracji z istniejącymi systemami i procesami zarządzania, takimi jak ochrona środowiska, zdrowie i bezpieczeństwo.

  • ISO 50001 pomaga obiektom w ocenie i ustalaniu priorytetów wdrażania nowych energooszczędnych technologii oraz w poprawie efektywności energetycznej, wykorzystania i zużycia energii. Tworzy transparentność i ułatwia komunikację w zakresie zarządzania zasobami energetycznymi.
  • Promuje najlepsze praktyki i zachowania związane z zarządzaniem energią oraz zapewnia ramy dla promowania efektywności energetycznej w całym łańcuchu dostaw, a także ułatwia usprawnienia zarządzania energią dla projektów redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja systemu zarządzania energią na zgodność z normą ISO 50001 może przynieść organizacji korzyści na wiele sposobów. Certyfikowany system zarządzania potwierdza, że organizacja działa w sposób zorganizowany i strategiczny w celu zmniejszenia swojego śladu środowiskowego oraz że jest zaangażowana w dalsze doskonalenie zarządzania środowiskowego.

Certyfikacja na zgodność z normą może przyczynić się do:

  • Poprawy charakterystyki energetycznej, w tym efektywności energetycznej, wykorzystania i zużycia energii.
  • Zmniejszenia wpływu na środowisko, w tym emisji gazów cieplarnianych, bez wpływu na działalność operacyjną i przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności.
  • Ciągłe doskonalenie systemów zarządzania energią.
  • Zapewnienia pomiaru, dokumentacji, raportowania i benchmarkingu zużycia energii.
  • Wiarygodnej komunikacji rynkowej dotyczącej wysiłków w zakresie wydajności energetycznej.

Rozpoczęcie pracy

DNV jest akredytowaną, niezależną jednostką certyfikującą i może zapewnić odpowiednie szkolenia oraz usługi certyfikacyjne dla Państwa systemu zarządzania energią w skali lokalnej lub globalnej. Jak w przypadku wszystkich norm dotyczących systemów zarządzania, pomyślne wdrożenie zależy od zaangażowania wszystkich szczebli i funkcji organizacji.

Zobacz także

  Certyfikacja ISO 50001

Certyfikacja ISO 50001

Dowiedz się więcej o standardzie zarządzania energią

  Szkolenie ISO 50001

Szkolenie ISO 50001

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg ISO 50001

  Publikacje

Publikacje

Pobierz ciekawe publikacje z branży certyfikacji

  Webinaria

Webinaria

Zapisz się na bezpłatne webinaria

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

Szkolenia

Znajdź interesujące Cię szkolenie

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Zapytaj o ofertę

Otrzymaj bezpłatną ofertę dotyczącą usług