Audytor wewnętrzny ISO 50001

Szkolenie poświęcone jest omówieniu wymagań normy w zakresie systemów zarządzania energią ISO 50001:2018 i ich praktycznego zastosowania w organizacji jako narzędzi w optymalizacji gospodarki energetycznej.

CO ZYSKUJESZ

Celem kursu jest zapewnienie zrozumienia na temat zasad i korzyści z zarządzania energią oraz audytu systemu zarządzania energią. Ułatwi on identyfikację procesów energetycznych w organizacji. 

ODBIORCY SZKOLENIA

Odbiorcami szkolenia są właściciele i osoby zarządzające  organizacjami, menadżerowie, specjaliści ds. gospodarki energetycznej, pełnomocnicy oraz audytorzy systemów zarządzania energią.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

Dzień 1 - WYMAGANIA NORMY

 • System zarządzania energią – Struktura ramowa HLS – budowa oraz cele
 • Podstawowa terminologia ISO 50001:2018 
 • Prezentacja i interpretacja wymagań ISO 50001:2018 
 • Ryzyka i szanse w systemie zarządzania energią
 • Przegląd energetyczny
 • Wskaźniki efektywności energetycznej
 • Energetyczne linie bazowe
 • Plan zbierania danych o energii
 • Operacyjne zarządzanie energią
 • Projektowanie, zakupy i rozszerzony  nadzór nad podwykonawcami w systemie zarządzania energią.
 • Monitorowanie i przeglądy

Dzień 2 - PROCES AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 • Podejście praktyczne do audytowania systemu zarządzania energią
 • Analiza ryzyk w audycie wybranych obszarów
 • Organizacja audytu wewnętrznego w oparciu o ryzyka – podejście praktyczne, ćwiczenia: planowanie, przeprowadzanie, raportowanie
 • Ocena dowodów, formułowanie spostrzeżeń audytowych, ćwiczenia: niezgodności, obserwacje
 • Dokumentowanie wyników audytu
 • Działania poaudytowe – monitorowanie i weryfikacja
 • Egzamin

CO ZYSKUJESZ

Celem kursu jest zapewnienie zrozumienia na temat zasad i korzyści z zarządzania energią oraz audytu systemu zarządzania energią. Ułatwi on identyfikację procesów energetycznych w organizacji. 

ODBIORCY SZKOLENIA

Odbiorcami szkolenia są właściciele i osoby zarządzające  organizacjami, menadżerowie, specjaliści ds. gospodarki energetycznej, pełnomocnicy oraz audytorzy systemów zarządzania energią.

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA

Dzień 1 - WYMAGANIA NORMY

 • System zarządzania energią – Struktura ramowa HLS – budowa oraz cele
 • Podstawowa terminologia ISO 50001:2018 
 • Prezentacja i interpretacja wymagań ISO 50001:2018 
 • Ryzyka i szanse w systemie zarządzania energią
 • Przegląd energetyczny
 • Wskaźniki efektywności energetycznej
 • Energetyczne linie bazowe
 • Plan zbierania danych o energii
 • Operacyjne zarządzanie energią
 • Projektowanie, zakupy i rozszerzony  nadzór nad podwykonawcami w systemie zarządzania energią.
 • Monitorowanie i przeglądy

Dzień 2 - PROCES AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 • Podejście praktyczne do audytowania systemu zarządzania energią
 • Analiza ryzyk w audycie wybranych obszarów
 • Organizacja audytu wewnętrznego w oparciu o ryzyka – podejście praktyczne, ćwiczenia: planowanie, przeprowadzanie, raportowanie
 • Ocena dowodów, formułowanie spostrzeżeń audytowych, ćwiczenia: niezgodności, obserwacje
 • Dokumentowanie wyników audytu
 • Działania poaudytowe – monitorowanie i weryfikacja
 • Egzamin