Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie certyfikacji

Certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania

Certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania to sposób na uzyskanie certyfikacji systemu zarządzania według kilku norm na raz.

Jeden zintegrowany system

Normy dotyczące systemów zarządzania są w wysokim stopniu kompatybilne, chociaż obejmują różne obszary. Wiele organizacji decyduje się na budowę jednego, zintegrowanego systemu zarządzania, obejmującego najczęściej takie obszary, jak: jakość, środowisko i BHP. Łącząc wymagania kilku norm w jednym zintegrowanym systemie zarządzania można wyeliminować powielanie tej samej pracy.

Wszystkie obszary krytyczne w jednym audycie 

Zintegrowany system zarządzania umożliwia uproszczenie dokumentacji, gdyż nie trzeba opracowywać kompletnego zestawu dokumentów dla każdej normy z osobna. Bez względu na to, czy organizacja decyduje się na takie zintegrowane podejście, czy też tworzy równoległe systemy zarządzania poszczególnymi obszarami, wszystkie krytyczne obszary organizacji mogą zostać poddane ocenie i certyfikacji podczas jednego, wspólnego audytu certyfikacyjnego.

Wartość dodana certyfikacji

Jednoczesna certyfikacja systemu zarządzania na zgodność z kilkoma normami odniesienia to oszczędność czasu, pracy i nakładów, przy równoczesnym wzroście skuteczności systemu. DNV oferuje usługę wspólnej, zintegrowanej certyfikacji, obniżającą koszty i zwiększającą wartość dodaną audytów realizowanych w toku procesu certyfikacji.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość