Skip to content

Wszystko, co musisz wiedzieć o procesie certyfikacji

Stosowanie znaków certyfikacyjnych

Przeprowadzona przez DNV certyfikacja według norm międzynarodowych stanowi dowód zaangażowania organizacji w ciągłe doskonalenie i zrównoważony rozwój biznesu. Certyfikat jest czymś więcej niż tylko przepustką ułatwiającą wejście na rynki. Jest osiągnięciem do dumy, przekazem,które może pomóc w budowaniu zaufania interesariuszy, jak i zaufania do marki. Posiadacze certyfikatów wystawionych przez DNV mają prawo do posługiwania się znakiem certyfikacji DNV.

Znak certyfikacji został zaprojektowany jako element komunikacji wizualnej, jako czytelny sygnał informujący o zaangażowania postawie firmy. Znak certyfikacji można wykorzystać w wielu różnych miejscach, poczynając od materiałów marketingowych, a na ścianach siedziby firmy kończąc.

Typowy znak certyfikacji DNV stosowany w odniesieniu do systemów zarządzania wygląda następująco:


iso 9001

Posługiwanie się znakiem certyfikacji w przypadku norm systemów zarządzania podlega określonym ograniczeniom. Ważnym warunkiem jest zapobieganie wykorzystywaniu znaku w sposób, który mógłby sugerować, że certyfikowany jest wyrób lub usługa. Dlatego też nie jest dozwolone stosowanie powyższego znaku na:
  • wyrobach i opakowaniach wyrobów (w tym w materiałach/informacjach towarzyszących)
  • certyfikatach, deklaracjach zgodności, raportach itd., będących wynikiem świadczonej usługi (np. działania z zakresu badań i wzorcowania, inspekcje, oceny itd.)

DNV opracowało wytyczne i zasady stosowania znaków certyfikacji .Klienci  otrzymują te zasady wraz z właściwymi znakami za pośrednictwem platformy online eCertMark. Klient otrzymuje zawsze najświeższą wersję znaków wraz z  wytycznymi i przykładami dotyczącymi umieszczania.

Napis informacyjny DNV - alternatywa wobec znaku certyfikacji

Alternatywą znaku certyfikacji są napisy informacyjne. Napisy takie można zasadniczo umieszczać wszędzie tam, gdzie dopuszczalne jest umieszczanie znaków certyfikacji. Jednakże napis można dodatkowo wykorzystać tam, gdzie stosowanie znaków podlega wyżej wskazanym ograniczeniom, z wyjątkiem wyrobów. Warunki i wytyczne dotyczące stosowania napisów informacyjnych są częścią dokumentu zawierającego wytyczne DNV, umieszczonego w aplikacji eCertMark udostępnionej Klientom. 

Warunki i wytyczne dotyczące stosowania napisów informacyjnych są częścią dokumentu zawierającego wytyczne DNV.

Zapoznaj się z instrukcjami

  Pobieranie znaków certyfikacyjnych

Pobieranie znaków certyfikacyjnych

  Stosowanie znaków certyfikacyjnych

Stosowanie znaków certyfikacyjnych

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość