Skip to content

Przejście na ISO 50001:2018

Zarządzanie energią

Czas rozpocząć przygotowania do przejścia z normy ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018. Możemy pomóc na każdym etapie tego procesu.

Pora zacząć przygotowania do przejścia z ISO 50001:2011 na ISO 50001:2018. Możemy pomóc na każdym etapie tego procesu.

Nowa wersja normy ISO 50001 została opublikowana 21 sierpnia 2018 r. Wraz z publikacją dokumentu, wycofana zostanie aktualnie obowiązująca norma ISO 50001:2011. Ze względu na Covid-19 i dyspozycje wydane przez IAF, uzgodnienia przejściowe i związane z nimi ramy czasowe zostają przedłużone o 6 miesięcy; data zakończenia przejścia zostaje zmieniona z 21 sierpnia 2021 r. na 21 lutego 2022 r.

Zalecamy rozpoczęcie przygotowań do przejścia już teraz, aby zapewnić sprawny przebieg procesu.

Norma ISO 50001 określa wymagania wprowadzenia systematycznego procesu, opartego na danych i faktach, a także ukierunkowanego na ciągłe doskonalenie efektywności energetycznej. Zamierzonym, wyraźnie wskazanym wynikiem wdrożenia normy ma być osiągnięcie efektu ciągłego doskonalenia efektywności energetycznej oraz systemu zarządzania energią. 

Kluczowe zmiany, jakie wprowadza ISO 50001:2018 

W założeniach projektowych, grupa robocza ISO (TC242) sformułowała następujące cele i zakres rewizji:

 1. Przyjęcie wspólnej dla wszystkich norm ISO struktury podstawowej (High Level Structure, HLS), zapewniającej kompatybilność z pozostałymi normami systemowymi
 2. Zapewnienie zachowania podstawowych pojęć występujących w wydaniu z 2011r., takich jak:
 • ciągłe doskonalenie efektywności energetycznej;
 • ukierunkowanie całej normy na doskonalenie efektywności energetycznej oraz optymalizację zużycia energii; 
 • uwzględnienie koniecznych zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, takich jak monitorowanie, pomiary, analiza i ocena danych dotyczących energii.

Jako, że norma ISO 50001:2018 opiera się na strukturze podstawowej HLS, jej układ jest zgodny z układem występującym w takich normach, jak ISO 9001, czy ISO 14001. Ułatwi to jej zintegrowanie z pozostałymi systemami zarządzania.

Użytkownicy znający normę ISO 50001:2011 zorientują się, że większość jej wymagań znalazło w ISO 50001:2018 swoją kontynuację. Dotyczy to w szczególności elementów i wymagań specyficznych dla obszaru energii, co nie dziwi, zważywszy na cele, jakie przyświecały rewizji. Wymagania nowe lub zmienione są w większości wynikiem wprowadzenia struktury podstawowej HLS. Jednakże część zmian, dotyczących zagadnień związanych z energią, została podyktowana potrzebą doprecyzowania wcześniejszych wymagań, na podstawie doświadczeń zgromadzonych w toku stosowania edycji z roku 2011. Więcej informacji na temat zmian można znaleźć tutaj.

Rozpocznij proces przejścia już teraz

Rekomendowane jest jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań i staranne zaplanowanie koniecznych zmian w systemie zarządzania.

Zalecane działania:

 • Zapoznanie się z treścią i wymaganiami ISO 50001:2018. Sprzedaż normy prowadzi ISO oraz krajowi dostawcy norm. Dotychczasowi użytkownicy ISO 50001:2011 powinni skoncentrować się na zmianach w wymaganiach.
 • Należy zapewnić, by odpowiedni personel organizacji został właściwie przeszkolony oraz by zrozumiał wymagania i zasadnicze zmiany.
 • Konieczne jest zidentyfikowanie braków i niezbędnych uzupełnień, a także opracowanie planu działania. System zarządzania należy odpowiednio zmodyfikować pod kątem spełnienia nowych wymagań.
 • Skuteczność działań należy oceniać w ramach audytów wewnętrznych, a w razie potrzeby podejmować dalsze kroki.

Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu przejścia, poczynając od fazy przygotowań, poprzez ocenę stopnia gotowości, po sprawne zakończenie procesu.

Jakie wsparcie oferuje DNV?

Wymienione wyżej pakiety łączą w sobie usługi wsparcia procesu przejścia i obejmują:

 • Seminaria, webinaria, listy kontrolne do samodzielnego wykorzystania itp., będące źródłem wiedzy o normie, jej treści oraz najważniejszych zmianach w stosunku do ISO 50001:2018, procesie przejścia itd.
 • Szkolenia prowadzone przez trenerów, otwarte lub dedykowane. Ich celem jest pogłębiona analiza zapisów i zmian, a także kroków, jakie należy podjąć w okresie przejściowym. Szkolenia mają konstrukcję modułową, a stopień szczegółowości można dostosować do potrzeb odbiorcy.
 • Ocena systemu zarządzania (w formie warsztatów) – pod kątem wymagań nowej normy, w celu zidentyfikowania braków, które należy uzupełnić. Element ten może dostarczyć cennych danych wejściowych będących podstawą procesu osiągnięcia zgodności z nową normą. Stopień uszczegółowienia takiej analizy można dostosować do Państwa potrzeb.
 • Audyty procesu przejścia i narzędzia analizy porównawczej.
 •  

Zobacz także

  Publikacje

Publikacje

Pobierz ciekawe publikacje z branży certyfikacji

  Webinaria

Webinaria

Zapisz się na bezpłatne webinaria

  Newsletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

  Szkolenia

Szkolenia

Znajdź interesujące Cię szkolenie

 

Szkolenia w zakresie zarządzania środowiskiem i energią

 

O DNV - Business Assurance

Kilka słów o naszej organizacji

 

Zapytaj o ofertę

Zapytaj o bezpłatną ofertę dotyczącą usług

 

Kontakt Business Assurance

Masz inne pytania? Prześlij je do nas.