Certyfikacja Systemów Zarządzania

Certyfikacja Systemów Zarządzania

Firmy na całym świecie niezależnie od wielkości mierzą się z rosnącymi wymaganiami w stosunku do rentowności, jakości i technologii, co w efekcie prowadzi do zrównoważonego rozwoju. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa muszą stworzyć najpierw sprawny system zarządzania dostosowany do swoich wewnętrznych procesów. Nowo powstałe systemy zarządzania powinny być jednak regularnie stosowane, aby zapewnić i rozwijać kompleksową wydajność firmy. 

Uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania na zgodność z wymaganiami określonej obowiązującej normy świadczy nie tylko o wysokim poziomie świadomości przedsiębiorstwa, ale także umiejętności dostosowania się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku. Jest to także dowód na to, że organizacja jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie swoich metod zarządzania i dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Jako jedna z najbardziej doświadczonych jednostek certyfikujących na świecie oferujemy bogate portfolio usług związanych z certyfikacją systemów zarządzania. Dzięki naszej nowej metodzie Next Generation Risk Based Certification przy okazji sprawdzenia zgodności z międzynarodowymi standardami, ocenimy jak system zarządzania radzi sobie z kluczowymi obszarami w Państwa przedsiębiorstwach.​

Do najczęściej certyfikowanych systemów zarządzania należą m.in: Systemy Zarządzania Jakością, Usługami IT, Bezpieczeństwem Informacji, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Bezpieczeństwem Żywności, Środowiskiem, Energią. Certyfikacja systemów zarządzania dotyczyć może każdej branży. Największe znaczenia ma natomiast w strategicznych sektorach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem np. w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym i w służbie zdrowia.

Jak uzyskać certyfikat ISO?


Uzyskanie preferowanego certyfikatu systemu zarządzania wymaga spełnienia określonych warunków, co ostatecznie prowadzi co ulepszenia funkcjonującego do tej pory systemu. Najważniejszym krokiem jest przeprowadzenie audytu wstępnego, który ma na celu określenie ewentualnych niezgodności z obowiązującą normą, a także wskazanie obszarów organizacji, które wymagają poprawy. Audyt zewnętrzny powinien być przeprowadzony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. W celu otrzymania bezpłatnej wyceny certyfikacji prosimy o wypełnienie formularza ofertowego, lub bezpośredni kontakt telefoniczny

Więcej szczegółów dotyczących certyfikacji określonych systemów zarządzania i poszczególnych dedykowanych norm znajduje się poniżej. 

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca