DNV w Polsce

ISO 50001 - Zarządzanie energią

ISO 50001

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Certyfikat Zarządzania Energią ISO 50001 potwierdza zaangażowanie organizacji w zakresie efektywności energetycznej.

Poprzez wdrożenie planu zarządzania energią, można zmniejszyć emisję, pozytywnie wpływając na funkcjonowanie organizacji ograniczając i optymalizując koszty energii.

Czym jest norma ISO 50001?


ISO 50001 jest międzynarodowym standardem zarządzania energią, który określa ramy dla poprawy efektywności energetycznej. Norma ta ma zastosowanie do każdej Organizacji, niezależnie od jej wielkości i branży, w której działa.

Norma ISO 50001 jest kompatybilna z innymi przyjętymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 14001 czy ISO 9001. 

Dlaczego certyfikacja wg ISO 50001 jest dobra dla mojej firmy?


Certyfikacja wg ISO 50001 pokazuje klientom, pracownikom i interesariuszom, jak ważna dla Organizacji jest efektywność energetyczna, pokazuje również, że systematycznie nią zarządzamy. 

Silne zaangażowanie w efektywność energetyczną przyniesie korzyści zarówno środowisku, jak i uzyskiwanym wynikom firmy. Realizacja planu zarządzania energią pomaga organizacji w:

  • Zmniejszeniu emisji bez negatywnego wpływu na działalności organizacji
  • Dalszej poprawie wykorzystania energii w realizacji produktu lub usługi
  • Opracowaniu linii bazowej zużycia energii (okresu referencyjnego) i dokumentowaniu uzyskiwanych oszczędności zarówno do użytku wewnętrznego, jak i dla instytucji zewnętrznych.
  • Aktywnemu zarządzaniu zużyciem energii i kosztami
  • Poprawie reputacji wśród klientów, władz i partnerów
  • Poprawie świadomości i zaangażowania pracowników

Jak zacząć?


Aby przystąpić do certyfikacji, trzeba wdrożyć skuteczny system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy.

DNV jest akredytowaną jednostką certyfikacyjną trzeciej strony. Zapewniamy odpowiednie szkolenia i certyfikację systemu zarządzania energią.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: