DNV w Polsce

ISO 14001:2015 - System zarządzania środowiskowego

ISO 14001

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Pokaż swoje zaangażowanie w ochronę środowiska.

Certyfikat ISO 14001 stanowi dowód na to, że system zarządzania środowiskowego w danej organizacji został zbadany w odniesieniu do normy stanowiącej najlepsze praktyki i uznany za zgodny z jej wymaganiami. Taki certyfikat jest wystawiony przez jednostkę certyfikacyjną trzeciej strony, taką jak DNV i pokazuje zainteresowanym, że w sposób aktywny stanowi dla klientów podstawę zaufania, że organizacja aktywnie zmniejsza wpływy swoich procesów, wyrobów i usług na środowisko.

​ISO 14001 zostało wydane po raz pierwszy w 1996 roku, kolejne poprawione wydanie ukazało się w roku 2004. To najbardziej znany i stosowany na świecie zbiór najlepszych praktyk dotyczących systemów zarządzania środowiskiem. Norma ma charakter ogólny, dlatego może być zastosowana we wszystkich organizacjach, małych czy dużych, bez względu na branżę. ISO 14001 opiera się na dwóch podstawach: ciągłym doskonaleniu i zgodności z wymaganiami prawnymi.

Ciągłe doskonalenie z ISO 14001 - coraz bardziej zielona organizacja 

Norma wymaga by organizacja zidentyfikowała wszystkie środowiskowe wpływy i związane z nimi aspekty swojej działalności (zmiany i oddziaływania). Trzeba także określić cele środowiskowe i wdrożyć działania, które poprawią parametry i procesy. Norma ISO 14001 przynosi najlepszą praktykę pro-aktywnego zarządzania wpływem organizacji na środowisko. System zarządzania środowiskowego certyfikowany na zgodność z ISO 14001 wykracza poza zgodności z wymaganiami - kładzie nacisk na ciągłe doskonalenie.

Elementy normy ISO 14001 

Norma zawiera elementy tworzące rdzeń skutecznego systemu zarządzania środowiskowego. Można ją stosować zarówno w sektorze usług, jak i produkcji. Główne elementy normy to:

  • polityka środowiskowa
  • planowanie
  • wdrażanie i działanie systemu
  • sprawdzanie i działania korygujące
  • przegląd zarządzania

Pierwszy krok 

Aby przystąpić do certyfikacji, trzeba wdrożyć skuteczny system zarządzania środowiskiem, zgodny z wymaganiami normy.

DNV jest akredytowaną jednostką certyfikacyjną trzeciej strony. Zapewniamy odpowiednie szkolenia i certyfikację systemu zarządzania środowiskowego.

Dowiedz się, od czego zacząć (Droga do certyfikacji)

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Powiązane uslugi: