DNV w Polsce

Certyfikat FSC® na drewno i certyfikat COC

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

​FSC Chain of Custody / Certyfikaty kontroli i pochodzenia produktu FSC dowodzą, że drewniane elementy certyfikowanych produktów pochodzą z dobrze zarządzanych lasów oraz, że producent nadzoruje źródło pochodzenia surowców oraz materiałów z odzysku.

Certyfikaty kontroli pochodzenia produktu (CoC) pozwalają firmom produkcyjnym i handlowym etykietowanie wyrobów marką / znakiem towarowym FSC.

Czym jest FSC? 

Organizacja FSC (Forest Stewardship Council®) powstała w 1990 roku i jest organizacją non-profit. Organizacja zajmuje się zachęcaniem do prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej w skali globalnej. W tym celu rozwinęła najbardziej rozpoznawalny system certyfikacji zrównoważonej gospodarki leśnej i identyfikowalności (śledzenia) produktów pochodzących z lasu, w skali globalnej system ten rozwija się dynamicznie.

W firmach stosujących drewno i papier znacząco wzrosła świadomość ich odpowiedzialności zarówno za zapewnienie właściwego pochodzenia używanego drewna/włókien, jak również zapewnienia by pochodziły z obszarów leśnych gdzie gospodarka leśna prowadzona jest w sposób środowiskowo odpowiedzialny. Kontrola pochodzenia produktu (COC) jest drogą, którą przebywa surowiec drzewny pozyskany z certyfikowanych FSC lasów, poprzez cały cykl produkcyjny, dystrybucję (i drukowanie), aż do miejsca gdzie produkt końcowy jest gotowy do sprzedaży finalnemu klientowi.

Istnieją trzy rodzaje etykiet:

FSC 100%

Produkty z etykietą FSC 100% pochodzą w całości z certyfikowanych lasów, które spełniają środowiskowe i społeczne standardy FSC.

FSC Mix

Produkty z etykietą FSC Mix wspierają globalny rozwój odpowiedzialnego zarządzania lasami. Zawarte w nich drewno pochodzi z certyfikowanych, dobrze zarządzanych lasów FSC, źródeł kontrolowanych przez przedsiębiorstwa i/lub jest materiałem pochodzącym z odzysku.

FSC Recycled

Produkty z etykietą FSC Recycled wspierają działania związane z recyklingiem zasobów pochodzących z lasów. Zawarte w nich materiały są post konsumenckimi materiałami z odzysku (drewno i/lub włókna) zgodnie z zasadami zawartymi w standardach FSC.

Kontrolowane źródła dostaw są nadzorowane przez przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami zawartymi w standardach FSC. Oznacza to, iż wyłączeniu podlegają: nielegalnie pozyskany surowiec drzewny, drewno pochodzące z zagrożonych lasów o wysokich wartościach ochronnych, drewno z gatunków genetycznie modyfikowanych oraz drewno pochodzące z obszarów, na których dochodzi do pogwałcenia praw obywatelskich i zwyczajowych miejscowej ludności.

Aby móc używać etykiet FSC należy poddać się procesowi certyfikacji względem stosownych standardów FSC. W zależności od źródeł pochodzenia drewna i rodzaju certyfikatu zastosowanie mają różne standardy FSC. 

Pierwszy krok

Aby przystąpić do certyfikacji, trzeba wdrożyć skuteczny system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy. Prosimy o zapoznanie się z opisem procesu certyfikacji FSC CoC Evaluation Process (pdf) – tłumaczenie na język polski będzie dostępne wkrótce. Treść standardu mogą Państwo znaleźć na stronie  FSC homepage.

DNV jest jednostką certyfikacyjną trzeciej strony prowadząca certyfikację na zgodność z FSC CoC na całym świecie. DNV Business Assurance Sweden AB posiada licencję na prowadzenie certyfikacji wg FSC® (A000509). Aby uzyskać certyfikat strony trzeciej, należy wdrożyć skuteczny system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy. Proszę zobaczyć ten opis procesu oceny FSC CoC. Odpowiednie standardy znajdziesz również na stronie głównej FSC.

Aby ubiegać się o certyfikat FSC CoC, możesz skontaktować się z dowolnym biurem DNV i poprosić o wycenę. Będziesz musiał wypełnić formularz wniosku, zanim będziemy mogli obliczyć czas potrzebny na audyt i związane z tym koszty.

Koszt będzie zależeć od liczby dni potrzebnych na audyt, przygotowanie i pisanie raportów, a także kosztów podróży. Ponadto FSC pobierze opłatę (zgodnie z polityką FSC FSC-POL-20-005). Aby uzyskać więcej informacji na temat obliczania dni, zapoznaj się z linkiem „OPIS PROCESU OCENY COC FSC®” poniżej.

Przegląd standardów FSC znajduje się w sekcji „Zdobądź certyfikat” na stronie internetowej FSC. Możesz także przejść bezpośrednio do standardu FSC CoC tutaj.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: