Other sectors

Wzrost znaczenia certyfikacji FSC®

Deklaracja Vancouver DNV GL

11 października Forest Stewardship Council® (FSC) ogłosiło inicjatywę, której celem jest wzrost wykorzystania materiałów z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Dążenia do działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej gospodarki leśnej powodują, że certyfikacja FSC® zyskuje coraz większą popularność. Aktualnie więcej niż 15% światowej produkcji wyrobów z drewna jest certyfikowanych na zgodność ze standardem FSC®. Podczas ostatniego Walnego Zebrania międzynarodowej organizacji Forest Stewardship Council® (FSC) ponad 50 firm podpisało Deklarację z Vancouver, w której zakomunikowano większe wsparcie dla osiągnięcia zrównoważonej produkcji i konsumpcji poprzez zwiększenie zaopatrzenia w materiały certyfikowane FSC®. Ważnym zdaniem Deklaracji jest także wsparcie organizacji, które chcą osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Dyrektor Generalny FSC®, Kim Carstensen powiedział: "To fantastyczne widzieć tyle wspaniałych firm wspierających tę deklarację. Nasze lasy są wspaniałym, delikatnym zasobem naturalnym, a życie ludzi zależy od ich zrównoważonego i odpowiedzialnego użytkowania. Poprzez zobowiązanie do korzystania z drewna i produktów leśnych certyfikowanych przez FSC®, nasi partnerzy pomagają chronić nasze lasy i planetę dla przyszłych pokoleń".

Wśród firm, które podpisały dokument znajdują się światowi liderzy tacy jak: IKEA, Mark & Specner, H&M, JYSK, KRONOSPAN, OTTO Group, Woolworths, Mithsubishi Paper Mill, Fuji Xerox. Wykaz wszystkich firm wspierających założenia Deklaracji znajduje się na stronie internetowej FSC.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość