Barbara Frencia wybrana na przewodniczącą IIOA

Barbara Frencia, CEO DNV Business Assurance, została mianowana na nowe stanowisko podczas ostatniego spotkania Niezależnej Organizacji Międzynarodowej (IIOA) w Chinach.

Dyrektor generalny IIOA, Marcus Long z przyjemnością ogłosił, że Barbara Frencia, CEO DNV Business Assurance, została nową przewodniczącą IIOA.  Po pełnieniu funkcji wiceprzewodniczącej i desygnowanej przewodniczącej przez ostatnie 2 lata, Barbara będzie teraz kierować IIOA przez kolejne 2 lata.

"IIOA z przyjemnością wita Barbarę jako nową przewodniczącą. Barbara uosabia zasady, którymi kieruje się IIOA, zapewniając, że pewność i zaufanie wnoszone przez wszystkich jej członków przynoszą rzeczywistą wartość i korzyści tym, którzy na nich polegają" - mówi Marcus Long.

IIOA - Niezależna Międzynarodowa Organizacja Poświadczeń - jest stowarzyszeniem branżowym zrzeszającym wiodące światowe instytucje akredytujące, takie jak DNV. U jej podstaw leży absolutna koncentracja na rozwoju i dostarczaniu usług poświadczających oraz budowaniu zaufania. IIOA pracuje nad zwiększeniem wartości i ściśle współpracuje z firmami, twórcami standardów i społecznościami akredytacyjnymi.

Ogłoszenie to miało miejsce podczas niedawnego spotkania IIOA w Chinach, gdzie zarząd IIOA zebrał się, aby uzyskać dalszy wgląd w rynek chiński, omówić zrównoważony rozwój i sposób, w jaki usługi stron trzecich mogą pomóc firmom w osiągnięciu ich ambicji ONZ SDG oraz zapewnienia w sztucznej inteligencji.

"Jestem bardzo zaszczycona, że zostałam wybrana do kierowania IIOA przez następne dwa lata. W obliczu wyzwań stojących dziś przed firmami, takich jak spełnianie wymagań ESG i SDG czy bezpieczne wdrażanie sztucznej inteligencji, zapewnienie wiarygodności ma do odegrania większą niż kiedykolwiek rolę w zarządzaniu ryzykiem, wywiązywaniu się ze zobowiązań i kierowaniu innowacjami na rzecz lepszego, bardziej zrównoważonego biznesu i planety" - mówi Barbara Frencia.