Metodologia

Lumina™ analizuje system zarządzania organizacji w odniesieniu do wskazanego standardu. Większość wskaźników powstaje poprzez porównanie wyników firmy z wynikami wybranymi jako punkt odniesienia.

Lumina działa w oparciu o ustalenia z tysięcy audytów systemów zarządzania przeprowadzonych przez DNV na całym świecie. Baza danych obejmuje przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże i certyfikowane według różnych norm. 

Nasza wyjątkowa metodologia powstała we współpracy z GFK, światowym liderem w dziedzinie statystyki i badań rynku. Dzięki temu możliwe jest porównanie własnych wyników z efektami działania innych firm różnej wielkości, położonych w różnych regionach geograficznych.

Pojawiają się tu intuicyjne wskaźniki, takie jak liczba ustaleń w przeliczeniu na dzień audytowy, ale też bardziej złożone i wyraziste, jak Management System Performance Index. Uzyskany obraz pomoże firmie wejść na nowy poziom, na którym certyfikacja staje się procesem wymiernym ilościowo i porównywalnym.