Lumina™ pozwala odkryć i uszeregować te obszary systemu zarządzania, które wymagają interwencji. Udoskonalenie ich funkcjonowania pomoże osiągnąć przewagę konkurencyjną. Nazywamy to doskonaleniem poprzez wiedzę.

Pięć głównych korzyści, jakie zapewnia Lumina:

1) Identyfikacja ścieżek doskonalenia

Ułatwiając ustalenie źródłowych przyczyn problemów i wskazując tym samym drogę prowadzącą do poprawy wyników, Lumina pozwala menedżerom sięgnąć po więcej, niż wymaga certyfikacja. Nowa, udoskonalona wersja wspomaga też menedżerów w trakcie przygotowań do rozszerzenia systemu zarządzania o kolejne normy. 

2) Wspomaganie procesu decyzyjnego

Analiza, którą przeprowadza Lumina obejmuje wszystkie obszary systemu zarządzania, a benchmarking wewnętrzny i zewnętrzny pozwala na szybką identyfikację procesów wymagających poprawy.

3) Identyfikacja priorytetowych inwestycji

Dzięki wszechstronnej analizie porównawczej niepodważalnie rzetelnych danych, Lumina umożliwia identyfikację inwestycji, które przyniosą największe korzyści. Dostępny jest benchmarking dla dowolnej normy i branży.

4) Wsparcie w zrównoważonym działaniu

Lumina umożliwia organizacjom pomiar aktualnych wyników systemu zarządzania, a zarazem gromadzenie w miarę upływu czasu rzetelnego zasobu danych. Ułatwia to osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji informowanie zainteresowanych stron o działaniach przedsiębiorstwa. Dzięki analizom porównawczym dostępnym w ramach platformy Lumina, podejmowane decyzje sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi przedsiębiorstwa i prowadzą stopniowo do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

5) Informacje dostosowane do potrzeb

Wszystkie raporty generowane na platformie Lumina można dostosować do konkretnych potrzeb, tak, by dane uwzględniały określoną perspektywę. Profilowanie może dotyczyć branży, wielkości firmy, kraju, albo określonego sektora, regionu, czy poziomu docelowych wyników.