Lumina - Doskonalenie poprzez świadomość

Spełniaj wymagania, porównuj swoje wyniki i rozwijaj wydajny system zarządzania. Korzystaj z unikalny danych, aby przygotować się do audytów, eliminować przyczyny niezgodności i wdrożyć trwałe rozwiązania.

Light split in cube

Kontakt:

Dominika Zielińska

Dominika Zielińska

Quality Manager & Business Analytics

Tel +48 664 012 131

Newsletter

Subskrybuj

Lumina umożliwia szybki wgląd w funkcjonowanie systemu zarządzania. Pozwala kontrolować efektywność wszystkich działań, przeprowadzać analizę porównawczą i identyfikować ścieżki doskonalenia, wspomagając jednocześnie procesy decyzyjne. Dzięki Lumina firmy mogą zrozumieć najczęstsze zagrożenia dla określonych norm, podzielonych na punkty i podpunkty. Lumina ułatwia przeprowadzenie analizy przyczyn źródłowych oraz recenzję najczęstszych działań korygujących w odniesieniu do wszelkich niezgodności. Zapewnienie szerszego spojrzenia na efektywność systemu zarządzania pozwala ujawnić podstawowe problemy organizacyjne, co umożliwia kompleksowe doskonalenie, a nie tylko krótkotrwałe naprawy.

Skorzystaj z funkcji analizy porównawczej, aby porównać efektywność swojego systemu zarządzania z wynikami innych firm i branż, lub ocenić, jak funkcjonują różne obszary wewnątrz organizacji. Wgląd uzyskany z pulpitu nawigacyjnego można łatwo uzupełnić dodatkowymi raportami porównawczymi lub warsztatami, jeśli chcesz zgłębić temat jeszcze bardziej. 

Lumina może być pomocna na różnych etapach, od wdrożenia systemu zarządzania, przez przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, aż po usuwanie przyczyn niezgodności lub wspieranie ciągłego doskonalenia. 

Prezentowane wnioski opierają się na wynikach z audytów pochodzących od 70 tysięcy naszych klientów z całego świata. Procesy analityczne wykorzystują naszą bazę danych zawierającą ponad 3 miliony spostrzeżeń z audytów, którą każdego roku powiększamy o kolejne 350 000 wyników. Wszystkie analizy są stale uzupełniane o doświadczenie i wiedzę naszych audytorów, aby zapewnić rzetelny wgląd przed, w trakcie i po audycie. 

Klienci DNV korzystają z usługi Lumina nieodpłatnie. Wykorzystuj ją, aby się rozwijać i konsekwentnie spełniać wymagania klientów, oraz osiągać cele biznesowe.

Kontakt:

Dominika Zielińska

Dominika Zielińska

Quality Manager & Business Analytics

Tel +48 664 012 131

Newsletter

Subskrybuj
Kontakt