DNV w Polsce

ISO 28000 - zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

ISO 28000

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Standard dedykowany ewentualnym problemom bezpieczeństwa na wszystkich etapach procesu dostaw, w szczególności w obszarze logistyki.

Jednym z dużych wyzwań dla prawidłowego funkcjonowania łańcuchów dostaw są przypadki kradzieży i wyłudzeń ładunków. Tylko w kwietniu tego roku w Europie dokonano 391 przywłaszczeń towarów podczas transportu o średniej wartości 171 000 EUR. Przypadek kradzieży ładunku dla wielu firm z branży (średnia ilość posiadanych aut przez polskich przewoźników nie przekracza 10 sztuk) skutkuje koniecznością zaspokojenia roszczeń klienta. Uwzględniając trudności w wyegzekwowaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, długi czas trwania procedur, niską wykrywalność, wstrzymanie płatności oraz coraz niższe  marże na zleceniu, wyłudzenie ładunku może być przyczyną utraty płynności finansowej. Bardzo często przypadek kradzieży powoduje przerwanie współpracy z dotychczasowym klientem.

Aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych ładunków konieczne jest stosowanie skutecznych zabezpieczeń fizycznych (np. nadajniki GPS, specjalny tabor, etc.). Jednak analiza przypadków kradzieży wskazuje, że najsłabszym elementem funkcjonowania firm branż transportowej i spedycyjnej jest brak systemu, który zabezpieczy firmę przed współpracą z nierzetelnym podwykonawcą. Zdecydowanie warto rozważyć wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez standard ISO 28000. Budowa systemu zarządzania opartego na wynikach analizy ryzyka pozwoli zidentyfikować te sytuacje, które są obarczone największym ryzykiem. Określiwszy sobie poziom ryzyka akceptowalnego jesteśmy w stanie znacznie ograniczyć (bądź wręcz wyeliminować) przypadki, które mogą skutkować dużymi problemami finansowymi. 

Spełnienie wymagań normy ISO 28000 nie stwarza dużych trudności. W każdej firmie transportowej bądź spedycyjnej jest wielu pracowników z bogatym doświadczeniem i olbrzymią znajomością rynku. Zdyskontowanie wiedzy, która jest w organizacji, wypracowanie praktycznych procedur i zasad może skutecznie zabezpieczyć firmę przed wyłudzeniami ładunków a także podnieść jakość świadczonych usług.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: