6 powodów, dla których warto uzyskać certyfikat

Certyfikacja systemu zarządzania przez stronę trzecią zgodnie z międzynarodowymi i uznanymi standardami jest niezbędna dla organizacji do prowadzenia działalności we współczesnym świecie. Co więcej, droga do certyfikacji pomoże każdej firmie złagodzić słabości, zarządzać ryzykiem i budować zaufanie interesariuszy.

Niezależnie od branży, w której działa firma, prawie na pewno istnieje standard, w odniesieniu do którego można zmierzyć jej procesy i wydajność. W niektórych przypadkach spełnienie standardu jest wymogiem prawnym, a w większości innych jest komercyjną koniecznością prowadzenia działalności. Twierdzenie, że spełnia się zestaw wymagań to jedno, ale udowodnienie światu, że faktycznie się to robi, to zupełnie inna sprawa. W tym miejscu pojawia się certyfikacja systemu zarządzania.

Niezależna certyfikacja jest namacalnym, wiarygodnym sposobem wykazania klientom, pracownikom, społeczeństwu i innym zainteresowanym stronom, że organizacja spełnia standardy, które deklaruje.  Certyfikacja z udziałem strony trzeciej zwiększa zaufanie do zdolności firmy do dostarczania produktów i usług zgodnych z wymaganiami klientów i innych interesariuszy. Współraca z niezależną jednostką certyfikującą, taką jak DNV, która jest akredytowana lub zatwierdzona przez właściciela systemu lub krajowe jednostki akredytujące, zwiększa zaufanie.

Wiele organizacji może wyruszyć w drogę do certyfikacji, mając na celu wyłącznie spełnienie ogólnych wymagań rynkowych. Nie do końca mogą one rozumieć, co się z nimi wiąże i jakie korzyści mogą czerpać. Prawie na pewno jednak większość organizacji dowiaduje się więcej o sobie i swoich działaniach.  

Chociaż jest ich z pewnością więcej, poniżej znajdziesz 6 przekonujących powodów, dla których warto uzyskać certyfikat:

1. Lepsze zrozumienie działalności firmy

Niezależnie od tego, jakie produkty lub usługi oferuje dana organizacja, istnieją krytyczne procesy, którymi należy odpowiednio zarządzać. Aby system zarządzania był zgodny z wymaganiami, odpowiednie procesy muszą zostać zidentyfikowane, udokumentowane w niezbędnym zakresie i wdrożone zgodnie z wymaganiami wybranej normy. Dobrze funkcjonujący system zarządzania pozwala każdemu w dowolnym momencie zrozumieć, co należy zrobić, jak i dlaczego.

Przyjęcie podejścia opartego na systemach daje możliwość zidentyfikowania potencjalnych słabości i możliwości doskonalenia oraz zarządzania nimi w sposób ciągły.  Co więcej, pomaga zrozumieć kontekst biznesowy i wymagania interesariuszy oraz związane z nimi ryzyko i szanse. Pomaga to poprawić relacje z interesariuszami i osiągnąć cele biznesowe.

2. Zwiększenie atrakcyjności rynkowej

Często powodem uzyskania certyfikatu jest wymóg klienta, aby jego dostawcy posiadali certyfikat zgodności z uznanym standardem. Uzyskanie certyfikatu spełni wymagania tego konkretnego klienta; jednak jednocześnie tworzy atut dla szerszego grona klientów. Niektórzy z nich mogli wcześniej nie brać pod uwagę Twojej firmy, ponieważ nie byli pewni Twoich wyników w zakresie jakości, bezpieczeństwa lub aspektów środowiskowych. Poza certyfikacją, wysoce wydajny system zarządzania prowadzi również do poprawy wydajności, co przyczynia się do zapewnienia zadowolenia i utrzymania klientów.

3. Czynnik zapewniający spójność i doskonalenie

Przyjęcie systemu zarządzania opartego na uznanych międzynarodowych standardach jest czynnikiem umożliwiającym zapewnienie spójnej wydajności procesów. Wdrożenie systemu zarządzania opartego na najlepszych praktykach zmniejsza potencjalne różnice w wydajności związane z jakością, bezpieczeństwem, środowiskiem lub innymi aspektami i jest motorem do osiągnięcia celów organizacji. Sama certyfikacja jest niezależną oceną wydajności. Gdy system zarządzania zostanie uznany za zgodny, prowadzi to do uzyskania certyfikatu; jednak uzyskany wgląd przyczynia się do ciągłego doskonalenia w celu dalszej poprawy wydajności. Podjęte działania nie tylko pomagają w utrzymaniu systemu zarządzania, ale mogą również przyczynić się do poprawy wydajności i obniżenia kosztów.

4. Poprawa wydajności i zadowolenia pracowników

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje. Jasne procedury i instrukcje dają wskazówki niezbędne do wykonywania zadań w sposób zgodny z celami organizacji. Świadomość i szkolenia zapewniające zaangażowanie i wdrożenie pracowników są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Zaangażowanie pracowników jest zatem niezbędne do osiągnięcia certyfikacji i spełnienia wymagań klientów.

5. Poprawa kontroli operacyjnej i wydajności

Certyfikacja systemu zarządzania pomaga w podejmowaniu wysiłków w celu przeciwdziałania ryzyku i zwiększenia kontroli. Ułatwia wdrażanie procesów opartych na najlepszych praktykach. Przykładowo, certyfikacja pomaga odkryć luki w stosunku do wymagań normy, co oznacza, że firma może ukierunkować działania naprawcze na określone obszary, co może poprawić kontrolę operacyjną i wydajność oraz usprawnić dostarczanie produktów lub usług. Certyfikacja przyczynia się również do zwiększenia wiedzy na temat najlepszych praktyk i poprawia zdolność adaptacji do zmieniających się warunków biznesowych i przetargów na nową działalność.

6. Zmniejszenie liczby audytów przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne

Aby zarządzać łańcuchami dostaw i decydować, z kim prowadzą interesy, wiele firm wymaga certyfikacji zgodnie z określonymi standardami. Sam fakt posiadania certyfikatu zgodności z uznaną normą przez niezależną stronę trzecią jest często wystarczającym dowodem przydatności. Co więcej, poddając się audytowi i uzyskując certyfikat zgodności z uznanym standardem, można spełnić wymagania wszystkich klientów, eliminując potrzebę przeprowadzania wielu audytów dotyczących tego samego tematu. Jeśli klient preferuje inny standard niż ten, z którym system zarządzania jest już zgodny, nowy proces certyfikacji powinien być łatwiejszy, ponieważ masz już znaczne kompetencje i solidny system zarządzania.

Droga do certyfikacji

Jako niezależna jednostka certyfikująca, DNV współpracuje z klientami na każdym etapie procesu certyfikacji. Od szkoleń po audyty i narzędzia cyfrowe - pomagamy w przygotowaniu, uzyskaniu certyfikacji i ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania.  Od wiedzy o tym, gdzie większość systemów zarządzania zawodzi i jak to naprawić, po samoocenę, analizę porównawczą wyników i lepsze wykorzystanie każdego audytu dzięki Risk Based Certification™, DNV zobowiązuje się być partnerem certyfikacyjnym przed, w trakcie i po audycie.

Więcej informacji na temat DNV oraz jej usług certyfikacyjnych i szkoleniowych można znaleźć na stronie Certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania (dnv.pl).