TAPA FSR - Wymagania dla bezpieczeństwa obiektów logistycznych

Ochrona produktów przed kradzieżą podczas przechowywania w transporcie i podczas magazynowania.

TAPA FSR (wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektu) określa minimalne akceptowalne standardy bezpieczeństwa składowania i magazynowania w tranzycie. Poprzez uwzględnienie oceny ryzyka, wymagań dotyczących systemu zarządzania i fizycznych środków bezpieczeństwa, norma ta pomaga w budowaniu bezpieczeństwa i odporności w łańcuchu dostaw.

Czym jest TAPA FSR? 

Transported Asset Protection Association (TAPA) jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów ds. bezpieczeństwa i powiązanych partnerów biznesowych z firm zaawansowanych technologicznie i o dużej wartości. Celem stowarzyszenia jest przeciwdziałanie pojawiającym się zagrożeniom bezpieczeństwa, wspólnym dla łańcucha dostaw produktów wysokiej wartości. Zrzesza globalnych producentów, dostawców usług logistycznych, przewoźników towarowych, organy ścigania i inne zainteresowane strony we wspólnym celu, jakim jest ograniczenie i zapobieganie stratom w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Podstawowym celem jest poprawa praktyk bezpieczeństwa w transporcie towarowym i środowiskach ubezpieczeniowych. TAPA jest globalnym stowarzyszeniem członkowskim. Wśród członków znajduje się wiele wiodących światowych marek produkcyjnych, jak również ich dostawcy usług logistycznych i transportowych.

Program nie jest ograniczony do członków TAPA. Może być stosowany przez wszystkie firmy zajmujące się składowaniem i magazynowaniem w transporcie.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Standard TAPA FSR oferuje trzy poziomy certyfikacji przez zatwierdzone przez Stowarzyszenie Niezależne Jednostki Audytowe, jak również opcję samocertyfikacji. Firmy nie będące członkami stowarzyszenia mogą również uzyskać certyfikację po ukończeniu odpowiedniego kursu szkoleniowego TAPA. Do korzyści płynących z certyfikacji należą:

  • ustanowienie skutecznego systemu bezpieczeństwa fizycznego w celu ograniczenia utraty aktywów o wysokiej wartości;
  • oszczędność kosztów na opłatach ubezpieczeniowych dzięki zmniejszeniu strat i skutecznej ocenie ryzyka;
  • poprawa bezpieczeństwa zapasów i utrzymanie przewagi konkurencyjnej dzięki dostawom "just-in-time";
  • uzyskanie profesjonalnej pomocy TAPA z globalnego centrum zgłaszania incydentów;
  • integracja zasad TAPA FSR z innymi systemami zarządzania.

Rozpoczęcie pracy

DNV jest akredytowane przez TAPA do wydawania certyfikatów na całym świecie. Każda certyfikacja rozpoczyna się od zrozumienia programu, zbudowania wewnętrznych kompetencji oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami. DNV może pomóc Państwu we wszystkich potrzebach związanych z certyfikacją TAPA FSR. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat programu, procesu certyfikacji oraz sposobu integracji z innymi normami systemu zarządzania.

More information

  TAPA FSR

TAPA FSR

Download our flyer.

  Training

Training

Relevant insight in an active learning environment.

  Your added value

Your added value

Find out more on the digital customer experience.

 

TAPA Americas

 

TAPA EMEA

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca