DNV w Polsce

ISO 22301 - Zarządzanie ciągłością działania

ISO 22301

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Certyfikat ISO 22301 zapewnia możliwość funkcjonowania organizacji w trudnych czasach.

Sytuacje kryzysowe są głównym powodem troski wielu zarządzających biznesem. Wśród incydentów będących źródłem poważnych zagrożeń funkcjonowania dowolnego przedsiębiorstwa można wymienić cyberataki, awarie informatyczne, powodzie, pożary, pandemie i poważne zakłócenia w obrębie łańcucha dostaw. Norma ISO 22301, dotycząca systemów zarządzania ciągłością działania określa najlepsze praktyki ułatwiające organizacjom skuteczne reagowanie na zagrożenia, a następnie odtworzenie zdolności organizacji do ponownego działania

ISO 22301 

Norma ISO 22301 ma zastosowanie do każdego rodzaju organizacji, zarówno dużych, jak i małych, działających w każdym sektorze gospodarki. Są one szczególnie ważne dla organizacji funkcjonujących w środowiskach wysokiego ryzyka, takich jak usługi komunalne, usługi finansowe, ropa i gaz, transport, telekomunikacja oraz produkcja żywności i napojów, a także tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie ciągłości działania - na przykład w sektorze publicznym. ISO 22301 pojawiła się po raz pierwszy w 2012 r. Najnowsza wersja została wydana 31 października 2019 r. Certyfikowane firmy mają 3 lata na przejście. 

Korzyści z zarządzania ciągłością działania

Wymagania ISO 22301 oraz zgodne z nimi systemy zarządzania ciągłością działania tworzą jasny i szczegółowy obraz zasad funkcjonowania organizacji. Są cennym źródłem informacji będących podstawą planowania strategii, zarządzania ryzykiem, zarządzania łańcuchem dostaw, transformacji firmy oraz zarządzania zasobami.

Inne korzyści to: 

- lepsze zrozumienie istoty funkcjonowania firmy dzięki analizie problemów o krytycznym znaczeniu oraz obszarów szczególnie wrażliwych 
- poprawa odporności organizacji poprzez wprowadzenie współpracy między różnymi zespołami 
- spójność metod działania (zwłaszcza w przypadku organizacji działających w wielu lokalizacjach) 
- obniżenie kosztów oraz ograniczenie skutków ewentualnych incydentów 
- pokazanie wszystkim zainteresowanym stronom: klientom, dostawcom, organom regulacyjnym, że w organizacji istnieją sprawne systemy i procesy gwarantujące utrzymanie ciągłości działania 
- korzyści finansowe w postaci niższych składek ubezpieczeniowych.

Wdrożenie ISO 22301 i certyfikacja systemu zarządzania ciągłością działania pomoże ci:

  • Uzyskać szerszą wiedzę na temat swojej organizacji 
  • Wprowadzić strategię zapewnienia ciągłości działania wraz z odpowiednią taktyką reagowania
  • Utrzymywać plan zarządzania ciągłością działania poprzez ćwiczenia i badania kultury istniejącej w organizacji
  • Dowiedzieć się jak w ramach organizacji zastosować podejście polegające na zapewnieniu ciągłości działania

Podczas audytów korzystamy z opracowanej przez nas metody Risk Based Certification™, co pozwala nam dostosować każdy audyt do indwidualnych potrzeb każdej organizacji. Koncentrując się na najważniejszych kwestiach związanych z zarządzaniem ciągłością działania, nasze audyty pomagają zidentyfikować i skoncentrować wysiłki na kluczowych obszarach doskonalenia, a także sprawdzają zgodność z normą ISO 22301.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikacyjną. Zapewniamy usługi z zakresu szkoleń i certyfikacji i jesteśmy złotym partnerem Instytutu Ciągłości Działalności (BCI), wiodącej organizacji działającej na rzecz promocji sztuki i nauki zarządzania ciągłością działania na całym świecie.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Powiązane uslugi: