ISO 28000 - zarządzanie bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

Zajmuje się potencjalnymi kwestiami bezpieczeństwa na wszystkich etapach procesu dostaw, w szczególności w obszarze logistyki.

Norma ISO 28000 zapewnia ramy najlepszych praktyk w celu zmniejszenia ryzyka ludzi i ładunków w łańcuchu dostaw. Pomaga zarządzać i zmniejszać potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa w obszarze logistyki, koncentrując się na takich zagrożeniach jak terroryzm, oszustwa i piractwo. Norma ISO 28000 może pomóc każdej organizacji w łagodzeniu skutków incydentów związanych z bezpieczeństwem, począwszy od zwiększenia widoczności łańcucha dostaw, a skończywszy na zmniejszeniu liczby zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Czym jest norma ISO 28000

ISO 28000 koncentruje się na aspektach krytycznych dla zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Może to obejmować finansowanie, produkcję, zarządzanie informacją, przechowywanie towarów w tranzycie i magazynowanie.

Norma ma zastosowanie w organizacjach każdej wielkości zajmujących się produkcją, usługami, magazynowaniem lub transportem na każdym etapie łańcucha produkcji lub dostaw.

System zarządzania zgodny z ISO 28000 pomaga osiągnąć:

 • Zintegrowaną odporność przedsiębiorstwa;
 • Usystematyzowane praktyki zarządzania;
 • Zwiększoną wiarygodność i rozpoznawalność marki;
 • Ujednoliconą terminologia i stosowanie pojęć;
 • Poprawę wydajności łańcucha dostaw;
 • Benchmarking w odniesieniu do kryteriów rozpoznawalnych na poziomie międzynarodowym;
 • Zwiększone procesy zgodności.

ISO 28000 może być łatwo zintegrowane z innymi głównymi normami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001. Stanowi to zaletę dla organizacji, które chcą włączyć aspekty bezpieczeństwa do innych istniejących systemów zarządzania.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Uzyskanie certyfikatu od niezależnej strony trzeciej weryfikuje zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw z wymaganiami normy ISO 28000. Uzyskujesz potwierdzenie, że posiadasz systemy zarządzania i łagodzenia aspektów krytycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Wśród korzyści płynących z certyfikacji znajdują się:

 • ułatwianie handlu i przyspieszanie transportu towarów przez granice;
 • monitorowanie ryzyk bezpieczeństwa i zarządzanie nimi;
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej i nowych możliwości biznesowych;
 • zachęcenie innych firm do zabezpieczenia własnych procesów;
 • umożliwienie kierownictwu skoncentrowania się na obszarach budzących największe obawy;
 • benchmarking praktyk zarządzania bezpieczeństwem;
 • uzyskanie oszczędności kosztów dzięki zmniejszeniu liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem;
 • potencjalne obniżenie korporacyjnych składek ubezpieczeniowych;
 • poprawa efektywności wszystkich praktyk roboczych;
 • pokazanie zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz towarów i usług.

Rozpoczęcie pracy

Pierwszym krokiem w kierunku certyfikacji przez stronę trzecią jest wdrożenie skutecznego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy. DNV może pomóc Państwu w całym procesie, od szkolenia wstępnego, poprzez analizę luk, aż po proces certyfikacji.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca