ISO 22000

Podnieś jakość swojego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i konsekwentnie spełniaj oczekiwania klientów w zakresie bezpieczeństwa żywności i rozpoznawania ryzyka.

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności świadczy o zaangażowaniu w nadzorowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności i zarządzanie bezpieczeństwem produktów. Oznacza to ciągłe doskonalenie i zadowolenie klienta. To wymierne korzyści, które odgrywają ważną rolę w budowaniu zrównoważonych wyników biznesowych. 

ISO 22000 -norma zarządzania bezpieczeństwem żywności zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, które zwiększą zdolność do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i przepisy prawa. 

Co to jest standard ISO 22000? 

ISO 22000 jest normą kompatybilną i zharmonizowaną z innymi międzynarodowymi normami ISO włączając ISO 9001. Jest świetnie dostosowana do zintegrowania z istniejącym system zarządzania i procesami. 

ISO 22000 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach funkcjonujących w sposób bezpośredni i pośredni w łańcuchu żywnościowym. Ma zastosowanie w firmach wytwarzających opakowań lub detergentów, dostawców usług sprzątania, ochrony przed szkodnikami lub pralni przemysłowych. Pozwala oszacować i pokazać zgodność produktów z wymaganiami nadrzędnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności oraz pokazać istnienie narzędzi skutecznego nadzoru nad zagrożeniami bezpieczeństwa żywności. Norma zapewnia bezpieczeństwo żywności od produkcji pierwotnej – gospodarstwa rolnego aż do stołu konsumenta, opierając się na następujących kluczowych elementach:

  • Interaktywna komunikacja: Innowacyjny i niezbędny element zarządzania ryzykiem. To zorganizowany przepływ informacji we wszystkich kierunkach, wewnętrzny i zewnętrzny, mający zagwarantować skuteczne nadzorowanie zagrożeń.
  • Zasady HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli): Podstawowy mechanizm planowania bezpiecznych procesów produkcyjnych, które są odpowiednie dla każdej firmy, bez zbędnej biurokracji
  • System zarządzania: Nadzór powiązań między elementami systemu mający zagwarantować skuteczność i wydajność system.
  • Programy wstępne: Dobre Praktyki Produkcyjne, Higieniczne i Rolnicze, włączające program i mechanizmy nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem oraz szkodnikami są filarami, na którym opiera się system HACCP.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja na zgodność z normą ISO 22000 - zarządzanie bezpieczeństwem żywności, przez niezależną stronę trzecią, weryfikuje efektywność systemu w łańcuchu wartości żywności.

Norma ISO 22000 daje Twojej organizacji:

  • Budowę i działanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności w dobrze zdefiniowanych i jasnych ramach, które są elastyczne w stosunku do potrzeb i oczekiwań Twojej firmy.
  • Zrozumienie, jakie są rzeczywiste rysyka dla konsumentów i dla Twojej firmy.
  • Zapewnienie narzędzi do poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz środków do efektywnego monitorowania i pomiaru wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  • Lepsze spełnianie wymagań prawnych i korporacyjnych w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Certyfikacja na zgodność z normą stanowi dla Państwa firmy skuteczny środek komunikacji z interesariuszami i innymi zainteresowanymi stronami. Jest to ważny element w wykazywaniu zaangażowania w bezpieczeństwo żywności w ramach ładu korporacyjnego, odpowiedzialności korporacyjnej i wymogów sprawozdawczości finansowej.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane procesy w systemie zgodnym z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu na każdym etapie procesu, począwszy od szkoleń z zakresu ISO 22000, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

Zobacz także

  Certyfikacja ISO 22000

Certyfikacja ISO 22000

Dowiedz się więcej o standardzie zarządzania bezpieczeństwem żywności

  FSSC 22000

FSSC 22000

Dowiedz się więcej o standardzie zarządzania bezpieczeństwem żywności

  BRC Global Standard for Packaging oraz system FSSC 22000

BRC Global Standard for Packaging oraz system FSSC 22000

Dowiedz się więcej o standardach

  Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

Szkolenia z systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności

 

Publikacje

Pobierz ciekawe publikacje z branży certyfikacji

 

Webinaria

Zapisz się na bezpłatne webinaria

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

Szkolenia

Znajdź interesujące Cię szkolenie

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Zapytaj o ofertę

Otrzymaj bezpłatną ofertę dotyczącą usług