DNV w Polsce

ISO 22000

Ice cream processing line

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Zapisz się

​Standard system zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 wspomaga organizację będące częścią łańcucha żywnościowego w sposób bezpośredni i pośredni pomagając identyfikować i zarządzać istotnym ryzykiem i efektywniej zarządzać organizacją.

Zapobieganie błędom skutkującym niebezpieczną żywnością i ocena zgodności z wymaganiami prawa pomagają chronić twoją markę.

Wdrożenie system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z normą ISO 22000 zmienia podejście twojej organizacji od ukierunkowanej na kontrolę na prewencyjny sposób myślenia. Firmy spożywcze na co dzień napotykają ostre wymagania prawa, klientów i konsumentów aby zagwarantować w sposób ciągły bezpieczny proces produkcji. 

Skuteczny system zarządzania dostosowany do potrzeb Twojej organizacji pomoże Ci zapobiegać błędom skutkującym problemom z bezpieczeństwem żywności i wynikających z nich kosztom a także podniesie wiarygodność firmy w kontekście wymagań prawa. Powiązanie sytemu z mechanizmem ciągłej oceny ryzyka będzie jedną z Twoich najważniejszych przewag rynkowych.

Co to jest standard ISO 22000? 

ISO 22000 jest normą kompatybilną i zharmonizowaną z innymi międzynarodowymi normami ISO włączając ISO 9001. Jest świetnie dostosowana do zintegrowania z istniejącym system zarządzania i procesami. 

ISO 22000 ma zastosowanie we wszystkich organizacjach funkcjonujących w sposób bezpośredni i pośredni w łańcuchu żywnościowym. Ma zastosowanie w firmach wytwarzających opakowań lub detergentów, dostawców usług sprzątania, ochrony przed szkodnikami lub pralni przemysłowych. Pozwala oszacować i zademonstrować zgodność produktów z wymaganiami nadrzędnymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności oraz zademonstrować istnienie narzędzi skutecznego nadzoru nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności. Standard zapewnia bezpieczeństwo żywności od produkcji pierwotnej – gospodarstwa rolnego aż po stołu konsumenta opierając się na następujących kluczowych elementach:

  • Interaktywna komunikacja: Innowacyjny i niezbędny element zarządzania ryzykiem. Ujęty w struktury formalne przepływ informacji we wszystkich kierunkach, wewnętrznie i zewnętrznie, mający zagwarantować skuteczne nadzorowanie zagrożeń.
  • System zarządzania: Nadzorowanie interakcji między elementami system mające zagwarantować skuteczność i wydajność system.
  • Programy wstępne: Dobre Praktyki Higieniczne, Produkcyjne i Rolnicze włączając program i mechanizmy nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem oraz szkodnikami są fundamentem, na którym opierają się zasady i system HACCP.
  • Zasady HACCP: Podstawowa mechanizm służący do planowania bezpiecznych procesów produkcyjnych indywidualny dla każdej organizacji.

Certyfikacja w oparciu o ten standard potwierdza funkcjonowanie skutecznej komunikacji z interesariuszami. Jest ważnym elementem demonstrującym zaangażowanie kierownictwa w sprawy bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialności społecznej, dobrych praktyk zarządzania i wymagań dotyczących raportowania kondycji finansowej. 

Jak przygotować się do certyfikacji?

Proces opisany w standardzie ISO 22000 obejmuje następujące etapy:

  • Identyfikacja i ocena a także nadzór nad zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywności, które mogą pojawić się w procesie i mogą zaszkodzić konsumentowi w sposób bezpośredni i pośredni. 
  • Komunikacja stosowanej informację w łańcuchu żywnościowym dotyczącą bezpieczeństwa wyrobów.
  • Komunikacja informacji dotyczących rozwoju, wdrożenia i aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w całej organizacji
  • Okresowa ocena i aktualizacja systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności tak aby odnosił się do aktualnie realizowanych działań oraz najbardziej aktualnych informacji dotyczących zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności. 

Rozwój, wdrożenie i certyfikacja system zarządzania bezpieczeństwem żywności jest ciągłą podróżą z niezależnym audytem nadzoru, który zapewni istotny element pełnej oceny procesu zarządzania.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Zapisz się

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: