BRC Global Standard for Food Safety

Większa zdolność do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw.

Certyfikacja systemu produkcji żywności zgodnie ze standardem bezpieczeństwa żywności BRCGS świadczy o zaangażowaniu firmy w bezpieczeństwo produktu, jakość i zgodność z prawem oraz zapewnia ochronę konsumenta.

Norma ta zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania produkcją i pakowaniem żywności, które zwiększą zdolność firmy do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i regulacyjne. 

Czym jest globalny standard BRCGS w zakresie bezpieczeństwa żywności?

BRCGS Global Standard for Food Safety jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie narzędzi operacyjnych służących do badania due diligence (zachowania należytej staranności) i zatwierdzania dostawców. Opracowany po raz pierwszy w 1998 roku przez British Retail Consortium, jest regularnie doskonalony przy udziale międzynarodowych interesariuszy w łańcuchu dostaw. Obecnie jest to narzędzie globalne, oparte na najnowszych i zaktualizowanych standardach i metodologii bezpieczeństwa żywności, uznane przez Global Food Safety Initiative - GFSI.

Pomaga firmom w wyborze i kwalifikacji dostawców oraz zapewnia ramy zarządzania bezpieczeństwem, integralnością, zgodnością z prawem i jakością produktów w branży produkcji, przetwarzania i pakowania żywności oraz jej składników.

Wymagania zawarte w standardzie dotyczą systemu zarządzania jakością, systemu HACCP oraz odpowiednich programów wstępnych, w tym wymagań GMP (Good Manufacturing Practice) i GHP (Good Hygiene Practice).

Certyfikacja na zgodność z globalnym standardem obejmuje ocenę obiektów firmy, systemów operacyjnych i procedur pod kątem wymagań standardu. Norma jest regularnie aktualizowana, a utrzymanie certyfikacji wymaga przestrzegania najnowszej wersji normy.

Oprócz podstawowego globalnego standardu bezpieczeństwa żywności istnieje szereg dodatkowych modułów, które można dodać do normalnego procesu audytu, obejmujących takie aspekty, jak specyficzne wymagania geograficzne lub szczególne problemy rynku. 

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja według globalnego standardu BRCGS w zakresie bezpieczeństwa żywności przez niezależną stronę trzecią jest wymagana przez większość detalistów i właścicieli marek, a także przetwórców żywności. W wyniku certyfikacji organizacja może:

  • Zapewnić dowody zaangażowania, a w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności, obronę prawną w ramach koncepcji należytej staranności.  
  • Zbudować i stosować system zarządzania zdolny do lepszego spełniania wymagań dotyczących jakości/bezpieczeństwa żywności oraz zgodności z prawem w krajach, w których gotowy produkt jest sprzedawany lub konsumowany.
  • Zapewnić narzędzia do poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz środki do skutecznego monitorowania i pomiaru wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  • Ułatwić zmniejszenie ilości odpadów, przeróbek i wycofywania produktów.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane moduły do systemu zgodnego z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc w całym procesie certyfikacji, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.


Dowiedz się więcej na temat procesu przejścia na BRC Global Standard for Food Safety wydanie 9.

Skontaktuj się bezpośrednio z naszymi konsultantami i dowiedz się więcej na temat tego, jak roczpocząć proces certyfikacji.