Skip to content

Przejście na The Global Standard Food Safety, Wydanie 9

System zarządzania bezpieczeństwem żywności

BRC Global Standard for Food Safety zapewnia firmom ramy do zarządzania bezpieczeństwem, integralnością, legalnością i jakością produktów. Określa kontrole operacyjne dla branży produkcji, przetwarzania i pakowania żywności i składników żywności.

Wydanie 9 standardu BRCGS Food Safety zostało opublikowane w sierpniu 2022 roku. Certyfikacja według nowej wersji standardu rozpoczyna się 1 lutego 2023 roku. Ponieważ jest to przejście wymuszone, firmy powinny przygotować się i być zgodne na audyty odbywające się po tym terminie.

Zmienione wydanie BRCGS Food Safety

Główne zmiany w wydaniu 9 koncentrują się wokół dwóch zasadniczych tematów:

  • rozwijanie kultury bezpieczeństwa żywności   
  • budowanie podstawowych kompetencji

Te dwa obszary stanowią znaczący odsetek niezgodności rejestrowanych podczas audytów certyfikacyjnych. Wychodząc naprzeciw tym lukom, zmiany wprowadzone w wydaniu 9 pozwalają na stworzenie solidniejszych podstaw bezpieczeństwa żywności, ponieważ zachowania i procesy są utrwalane. Wzmacnia to i stale poprawia bezpieczeństwo żywności oraz chroni konsumentów.  

W obszarze kultury bezpieczeństwa żywności, nowe wymagania wymagają dowodów na świadomą strategię i wdrożenie kultury bezpieczeństwa żywności. 

Dobrowolne moduły mające zastosowanie do wersji 8 będą dostępne w wersji 9. Jest jednak jeden wyjątek. Moduł ASDA nie będzie już dostępny w wydaniu 9. 

Harmonogram przejścia

Audyty do wydania 9 standardu BRCGS Food Safety rozpoczynają się 1 lutego 2023 roku. Wszystkie nowe certyfikacje są wykonywane do wydania 9 standardu BRCGS Food Safety po 1 lutego 2023 roku. 

Niezapowiedziany program i audyty

Wszystkie audyty niezpowiedziane po 1 lutego 2023 będą przeprowadzone zgodnie z nową wersją 9.

Przygotowanie do wdrożenia

Aby przygotować się do wydania 9, firmy powinny najpierw zrozumieć nowe wymagania, zidentyfikować luki i wdrożyć zgodne procesy i procedury. Materiały pomocnicze, w tym webinaria, są dostępne na stronie BRCGS. Nowe wydanie oraz wskazówki pomocnicze są dostępne na stronie BRCGS Participate.  Kopie poszczególnych publikacji można nabyć za pośrednictwem sklepu BRCGS.   

Aby zapoznać się z nowym wydaniem 9, należy skorzystać z następującej dokumentacji:

  • Global standard Food Safety Issue 9 (dostępny w kilku językach),
  • Global Standard Food Safety Issue 9 Interpretation Guideline,
  • Global Standard Food Safety Issue 9 Guide to Key Changes.

Jak DNV może wspierać organizacje?

DNV jest Państwa partnerem, współpracującym z Państwem w celu ustalenia terminu następnego audytu, przygotowania się do przejścia poprzez webinaria dotyczące zmian oraz wglądu w bezpieczeństwo żywności i podstawowe kompetencje.
 

Strona BRCGS

Publikacje, kursy i inne materiały.