Food and beverage

BRC Global Standard for Food Safety

BRCGS Global Standard for Food Safety

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Zwiększ swoją zdolność do konsekwentnego spełniania oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw.

Certyfikacja systemu produkcji żywności zgodnie ze standardem bezpieczeństwa żywności BRCGS świadczy o zaangażowaniu firmy w bezpieczeństwo produktu, jakość i zgodność z prawem oraz zapewnia ochronę konsumenta.

Norma ta zawiera szczegółowe wymagania dotyczące systemu zarządzania produkcją i pakowaniem żywności, które zwiększą zdolność firmy do konsekwentnego dostarczania produktów i usług spełniających wymagania klientów, a także wymagania ustawowe i wykonawcze. 

Czym jest globalny standard BRCGS w zakresie bezpieczeństwa żywności?

Globalny standard BRCGS dotyczący bezpieczeństwa żywności jest jednym z najczęściej stosowanych na świecie narzędzi operacyjnych służących do badania due diligence i zatwierdzania dostawców. Standard ten, opracowany po raz pierwszy w 1998 roku przez konsorcjum British Retail, jest regularnie doskonalony przy udziale międzynarodowych interesariuszy w łańcuchu dostaw. Obecnie jest to narzędzie globalne, oparte na najnowszych i zaktualizowanych standardach i metodach bezpieczeństwa żywności, uznane przez Global Food Safety Initiative - GFSI.

Pomaga on firmom w wyborze i kwalifikacji dostawców oraz zapewnia ramy zarządzania bezpieczeństwem, integralnością, zgodnością z prawem i jakością produktów w branży produkcji, przetwarzania i pakowania żywności oraz jej składników.

Wymagania zawarte w standardzie dotyczą systemu zarządzania jakością, systemu HACCP oraz odpowiednich programów wstępnych, w tym wymagań GMP (Good Manufacturing Practice czyli Dobra Praktyka Produkcyjna ), GLP (Good Laboratory Practice - Dobra Praktyka Laboratoryjna ) i GHP (Good Hygiene Practice – Dobra Praktyka Higieniczna).

Certyfikacja na zgodność z globalnym standardem obejmuje ocenę obiektów firmy, systemów operacyjnych i procedur z wymaganiami standardu. Norma jest regularnie aktualizowana, a utrzymanie certyfikacji wymaga przestrzegania najnowszej wersji normy.

Oprócz podstawowego globalnego standardu bezpieczeństwa żywności istnieje szereg dodatkowych modułów, które można dodać do normalnego procesu audytu, obejmujących takie aspekty, jak specyficzne wymagania geograficzne lub szczególne problemy rynku. 

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja według globalnego standardu BRCGS w zakresie bezpieczeństwa żywności przez niezależną stronę trzecią jest wymagana przez większość detalistów i właścicieli marek, a także przetwórców żywności. W wyniku certyfikacji Państwa organizacja może:

  • Zapewnić dowody zaangażowania, a w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności, obrony prawnej w ramach koncepcji należytej staranności.  
  • Zbudować i stosować system zarządzania zdolny do lepszego spełniania wymagań dotyczących jakości/bezpieczeństwa żywności oraz zgodności z prawem w krajach, w których produkt końcowy jest sprzedawany lub konsumowany.
  • Zapewnić narzędzia do poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz środki do skutecznego monitorowania i pomiaru wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  • Uzyskać zmniejszenie ilości odpadów produktu, przeróbek i wycofywania z rynku.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane moduły do systemu zgodnego z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w całym procesie certyfikacji, począwszy od odpowiednich szkoleń, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: