DNV w Polsce

BRC Global Standard for Food Safety

BRCGS Global Standard for Food Safety

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

BRC (British Retail Consortium) Global Standard for Food Safety – został stworzony by zapewnić zgodność dostaw oraz zabezpieczyć zdolność sprzedawców detalicznych do zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych, które sprzedają. Standard ten jest używany na całym świecie jako wytyczne dla detalistów i producentów we wspieraniu produkcji bezpiecznej żywności i wyboru sprawdzonych dostawców.

BRC Global Standard for Food Safety jest jednym z narzędzi operacyjnych najczęściej stosowanym do doboru i kwalifikowania dostawców. Tak więc, system zmniejsza ogólne koszty zarządzania łańcuchem dostaw i zwiększa poziom bezpieczeństwa klientów, dostawców i konsumentów. Choć uważany za „ticket to trade”, standard ten jest również doskonałą okazją do pokazania zaangażowania firmy w zakresie bezpieczeństwa żywności, jakości i zgodności z prawem, oraz do ciągłego doskonalenia. 

BRC Global Standard for Food Safety spełnia kryteria Global Food Safety Initiative GFSI stworzoną przez Consumer Goods Forum (CGF). Standard ten jest akceptowany przez większość sprzedawców żywności jako równoważny z innymi podobnymi standardami bezpieczeństwa żywności, takimi jak IFS, SQF i holenderski HACCP. 

Czym jest BRC Global Standard for Food Safety?

BRC Global Standard for Food Safety jest globalnym narzędziem w oparciu o najnowsze i zaktualizowane standardy i metody bezpieczeństwa żywności. Wymagania standardu są związane z systemem zarządzania jakością i HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli), wspierane przez szczegółowe programy wstępne.

Dlaczego certyfikacja jest dobra dla mojej firmy? 

Większość brytyjskich, a także wielu europejskich i światowych detalistów, właścicieli marek i przetwórców żywności, łącznie z dostawcami certyfikuje się na BRC Global Standard for Food Safety w swoim łańcuchu dostaw. 

BRC Global Standard for Food Safety umożliwia Twojej firmie:

  • przedstawienie dowodu zaangażowania w kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności, a w razie incydentu w tej dziedzinie – prowadzenie obrony prawnej w oparciu o koncepcję “należytej staranności”
  • budowanie i utrzymywanie systemu zarządzania ułatwiającego spełnianie wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności oraz jej zgodności z przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa krajów, na których terenie odbywa się sprzedaż i konsumpcja gotowych wyrobów
  • stworzenie narzędzia doskonalenia bezpieczeństwa żywności oraz jego skutecznego monitorowania i mierzenia
  • zmniejszenie ilości odpadów, przerabiania wyrobów oraz liczby wyrobów wycofywanych z rynku

Jak przygotować się do certyfikacji?

Organizacje, które dobrze planują często mają przewagę i są przygotowane do certyfikacji. Ważne jest, że Ty i Twoja firma jesteście pozytywnie nastawieni i zaangażowani, oraz ustalone są konkretnie terminy realizacji i oceny.

Obejmuje to:

  • Stworzenie systemu zarządzania jakością
  • Identyfikację wymagań prawnych
  • Określenie i udokumentowanie szczególnych zagrożeń bezpieczeństwa pasz - w zakresie końcowego produktu spożywczego - i odpowiednich środków kontroli (HACCP)
  • Identyfikację mających zastosowanie wymagań Good Manufacturing Practice (Dobrej Praktyki Produkcyjnej / Good Hygiene Practice (Dobrej Praktyki Higienicznej), w tym programu kontroli szkodników, programu utrzymania urządzeń i konserwacji budynku, programu sprzątania i czyszczenia, i wszystkich szczególnych wymagań normy
  • Wdrożenie wszelkich niezbędnych udoskonaleń strukturalnych

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

Powiązane uslugi: