Doprowadzenie do pożądanej zmiany wymaga od wszystkich przedsiębiorstw – bez względu na to, czy działają w obszarze energetyki, opieki zdrowotnej, przemysłu spożywczego, sektora finansów , transportu, czy innych – podejmowania wspólnych, dużo ambitniejszych i bardziej energicznych działań.

  • Remi Eriksen - Prezes i CEO Grupy DNV

Zamierzony efekt: Mamy już tylko dziesięć lat na to, aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, dlatego musimy przyspieszyć i przejść od dekad ambitnych zamierzeń do Dekady Działań.  

Od głośnych protestów młodzieży szkolnej przeciwko bierności wobec zagrożeń klimatycznych, poprzez niepokój spowodowany ograniczeniami, jakim podlegamy w związku z panującą pandemią, po dobiegające ze wszystkich stron świata głosy domagające się sprawiedliwości i równości – czujemy, że wydarzenia ostatniego roku zachwiały naszą rzeczywistością. Słusznie. Wydarzenia te dobitnie pokazują, że Cele Zrównoważonego Rozwoju nie są wyłącznie ideałami, do których dążymy, lecz stanowią fundament budowy sprawiedliwego społeczeństwa i równych szans dla wszystkich na nadającej się do życia planecie. Czas ucieka. Dekada Działań musi rozpocząć się już dziś. 

Gdy UN Global Compact poprosiło nas o opracowanie tego raportu, zadaliśmy sobie pytanie o możliwe sposoby naświetlenia dotychczasowych dokonań, jak również wskazania kierunków, jakie powinny przyjąć dalsze działania. Przeprowadziliśmy szereg wywiadów z przedsiębiorstwami, które aktywnie uczestniczą w pracach UN Global Compact. Przeprowadzaliśmy je w szczytowym okresie ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19, gdy priorytetem była walka o przetrwanie, podkreślając wagę, jaką środowisko biznesu przykłada do kwestii zrównoważonego rozwoju. 

Nasze badanie uczestników UN Global Compact wykazało wysoki poziom świadomości Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ramach systemów w których uczestniczą, przedsiębiorstwa skupiają się na tych CZR, które dotyczą ich w największym stopniu. Badanie potwierdziło, że analizowane przedsiębiorstwa wpisały w swoje praktyki korporacyjne Dziesięć Zasad i w okresie minionych dwudziestu lat poczyniły postępy na drodze do przyjęcia odpowiedniej polityki i zasad. Dokonanie głębokiej zmiany na rzecz budowy zrównoważonego biznesu wymaga od społeczności biznesowej przejścia od zobowiązań do działań, które doprowadzą do rzeczywistej poprawy funkcjonowania. 

W naszej pracy otrzymaliśmy od UN Global Compact wszechstronne wsparcie, utwierdzające nas w przekonaniu, że Global Compact ma do odegrania ważną rolę w związkach łączących świat polityki, biznesu i organizacji pozarządowych. Stoi też wobec szansy zwiększenia zasięgu swoich wpływów w tych regionach, gdzie poziom uczestnictwa jest niski. 

Dziś, gdy obchodzimy dwudziestolecie UN Global Compact, widzimy postęp jaki się dokonał, ale dostrzegamy też, że wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Nasze poprzednie opracowanie, zawierające ocenę prawdopodobieństwa osiągnięcia CZR (Future of Spaceship Earth, 2016) oraz prognozę energetyczną na okres do roku 2050 (Energy Transition Outlook, 2019) pokazało, że budowanie takiego świata, jakiego pragnie ludzkość, oprócz stopniowych udoskonaleń wymaga radykalnej zmiany.  Przedsiębiorstwa, a także całe systemy których są częścią, poruszają się zasadniczo w tym samym kierunku, jednakże nie łączą swoich wysiłków. Doprowadzenie do pożądanej zmiany wymaga od wszystkich przedsiębiorstw – bez względu na to, czy działają w obszarze energetyki, opieki zdrowotnej, przemysłu spożywczego, sektora finansów , transportu, czy innych – wspólnego podejmowania dużo ambitniejszych działań. 

Co najważniejsze, to właśnie w tej dekadzie ludzkość odniesie sukces lub porażkę w realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Porażka nie wchodzi w grę. Dekada Działań to czas, kiedy wszystkie organizacje muszą dokładnie przyjrzeć się obszarom wymagającym poprawy i wyznaczyć cele, standardy i plany branżowe. W taki sposób przyczynimy się do koniecznej transformacji.

 

O raporcie:

 

Kontakt