Raport "Zjednoczenie biznesu w dekadzie działań" oparty jest na ramach badawczych opracowanych przez ekspertów DNV ds. zrównoważonego rozwoju w imieniu UN Global Compact. Dowiedz się więcej o usługach DNV w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jason Perks

Senior Director

Jason Perks - principal consultant

Laura Dombi

Project Manager

Laura Dombi

Nichola Hutson

Senior Consultant

Nichola Hutson

Dorothy Price

Consultant

Dorothy Price