Raport do pobrania:  Zjednoczenie biznesu w Dekadzie Działania     

W ramach współpracy łączącej ONZ-owską inicjatywę Global Compact i DNV przeprowadzona została ocena dotychczasowych postępów uczestników biznesowych Global Compact, jak również analiza zmian systemowych koniecznych do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030.

Wyniki prac wskazują, że skala i tempo dotychczasowych zmian są niewystarczające. Dekada Działań to czas, w którym wszystkie przedsiębiorstwa muszą dokładnie przyjrzeć się obszarom wymagającym bardziej ambitnego i aktywniejszego działania na rzecz maksymalizacji wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.  


Pobranie raportu pozwoli:
  • ocenić dotychczasowe postępy na drodze do wpisania zrównoważonego działania w mechanizmy funkcjonowania firmy
  • porównać obecny stan rzeczy do poziomu wynikającego z przyjętych Celów Zrównoważonego Rozwoju
  • przyjrzeć się występującym w branży wyzwaniom, barierom oraz czynnikom rozwoju
  • zapoznać się z potrzebami dotyczącymi przestawienia się na zrównoważone działanie do roku 2030