Jak przestawić się na zrównoważone działanie do roku 2030 ?

Stopniowe wprowadzanie zmian przez poszczególne przedsiębiorstwa nie wystarczy, by osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju. Niezbędne są fundamentalne zmiany systemowe – na poziomie branży energetycznej, sektora finansów, opieki zdrowotnej, transportu czy przemysłu spożywczego. Takie założenie przyjęto przystępując do badania, a siedem analizowanych branż zostało ocenionych pod kątem gotowości wsparcie realizacji CZR do 2030 roku.

Download the full report