Skip to content

Za nami kolejna, XVI edycja „Warsztatów EVISA".

W tym roku warsztaty zgromadziły ponad 30 przedstawicieli firm reprezentujących różne branże, podmioty krajowe, jak i zagraniczne.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wśród uczestników zaleźli się nie tylko specjaliści zintegrowanych systemów zarządzania, ale również przedstawiciele najwyższego kierownictwa spółek.

Tegoroczne warsztaty przebiegały pod hasłem: „Nowe normy dla systemów zarządzania BHP – mały krok dla człowieka, wielki dla bezpieczeństwa”. Do najciekawszych wystąpień należały projekty skutecznie poprawiające kulturę bezpieczeństwa. Dyskusje były bardzo zażarte i dostarczyły ciekawych wniosków co do kluczowych czynników sukcesu takich jak np.: kierownictwo, dobra komunikacja, jasny system motywacyjny, podejście do firm zewnętrznych, itp.

Podczas warsztatów prezentowane były praktyczne rozwiązania dotyczące budowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa pracy. Duże zainteresowanie wzbudziły prezentacje firm posiadających od dawna certyfikaty SCC na temat rozwiązań będących wymaganiami SCC, ale nie występujące w innych normach jak np. LMRA (Last Minute Risk Analysis) czy program poprawy świadomości i zachowań pracowników oraz podejście do incydentów BHP i ochrony środowiska, w tym zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Warsztaty EVISA to nie tylko prezentacje i wykłady, to również możliwość zastosowania wiedzy w praktyce dzięki mini warsztatom EVISA, których tegoroczna tematyka skupiona była wokół: prawa pracy, zmiany postaw w zakresie bezpieczeństwa „od muszę do chcę”, wymagań ISO 45001 czy wymagań SCC 2017.


Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom, życzymy skutecznego wdrażania zdobytej wiedzy w swoich firmach i do zobaczenia za rok!