Other sectors

Weryfikacja potwierdzania recyklingu – audyt recyklera 2021/2022

Audyt recyklera czyli audyt przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPR lub EDPR w roku 2021 wykonujemy tak jak za poprzednie lata. To też ostatni rok audytu dla firm, które wystawiły dokumenty DPO/EDPO – od 01.01.2022 odzysk nie będzie już potwierdzany dokumentami.

Woman putting plastic bottle into waste sorting bin

Zmiana zmianę goni…

Przedsiębiorcy prowadzący recykling odpadów muszą być bardzo czujni – zmiana goni zmianę i to dwóch ustaw jednocześnie. A to nie koniec zmian w roku 2022. Stan prawny na dzień pisania artykułu nie jest jednoznaczny – zmiana ustawy opakowaniowej, która weszła w życie 1 stycznia 2022 wprowadza dużo zmian w zakresie potwierdzania recyklingu i tym samym to, co będzie podlegało weryfikacji podczas audytu, jednak nie wiadomo co z tych zmian jest obowiązujące już w roku 2022. Abstrahując od interpretacji w tym zakresie, jedno jest pewne – w kolejnych latach te zmiany już na pewno będą obowiązywać, więc należy się do nich przygotować. Kluczowa będzie tu przyjęta metodyka zdefiniowania ilości odpadów wprowadzonych do procesu recyklingu. Należy określić, jak będą mierzone i odliczane zanieczyszczenia ze strumienia odpadów w procesie recyklingu. To samo będzie dotyczyło firm wysyłających odpady do recyklingu za granicę Polski – odliczanie zanieczyszczeń oraz bardziej wymagające wymagania formalne (m.in. posiadanie decyzji instalacji docelowej).

BDO to podstawa – należy pamiętać, że to ma być źródło pewnych danych w zakresie gospodarowania odpadami. Jak to bywa w każdych systemach zdarzają się błędy – niestety konstrukcja systemu nie pozwala tych błędów korygować jak np.nie można już zmienić zaakceptowanej KPO z błędem.

Podstawowe zasady:

 • transparentna komunikacja sytuacji odbiegających od normalnych – błąd w KPO, reklamacja dostawy itp. - udokumentować komunikacje z dostawcą, transportującym,
 • FV i KPO muszą być spójne,
 • rejestrowanie ilości przetwarzanych odpadów i ewidencjonowanie w BDO (uwaga: zapis, że ewidencje odpadów można robić w cyklu miesięcznym został usunięty z ustawy przy wprowadzaniu przepisów BDO, aktualnie wymagane jest prowadzenie ewidencji na bieżąco – tzn. w takim cyklu jak umożliwiają to uwarunkowania techniczno-organizacyjne. Idealnym rozwiązaniem byłaby rejestracja codziennie, natomiast wprowadzanie danych w cyklach tygodniowych lub 2-tygodniowych wydaje się zasadne i logiczne),
 • z większości procesów przetwarzania powstają odpady „procesowe” – drut związujący bele odpadu, odrzut z sortowania, zlepy, sita (jeżeli nie nadają się do regeneracji/czyszczenia) itd. Te wszystkie odpady należy ewidencjonować, a jeżeli nie są ujęte w decyzji to należy je uwzględnić przy kolejnej zmianie (oraz uwzględnić we wpisie w BDO),
 • ilości odpadów magazynowanych – należy wprowadzić powtarzalnych i najlepiej automatyczny sposób monitorowania ilości odpadów magazynowanych. Warto też pamiętać o specyficznych warunkach opisanych w operacie ppoż. lub bezpośrednio w decyzji jak dane odpady mają być magazynowane (sektory, maksymalna wysokość, ilość pakietów, drogi pożarowe itp.),
 • system wizyjny: wskazane jest testowanie (np. raz na rok) czy podgląd zdalny funkcjonuje poprawnie i czy można odtworzyć zapis 30 dni wstecz. Warto zwrócić też uwagę na ustawienia systemowe czy uwzględniana jest np. zmiana czasu. (uwaga: tabliczka pt. „teren monitorowany” nie spełnia formalnego wymogu tablicy informacyjnej dotyczącej systemu wizyjnego).

Wskazówki do audytu:

 • przygotować zestawienie DPR/EDPR + dokumenty dostawy + nr KPO + FV;
 • przygotować zestawienie – bilans roczny (dostawy odpadów, zużycie, odrzuty/zanieczyszczenia, wielkość produkcji, wielkość sprzedaży);
 • informacje o zmianach technologicznych / technicznych;
 • przygotować dokumenty, zapisy potwierdzające zużycie mediów (energia, gaz, woda, ścieki, butle gazowe do wózków, paliwo do transportu odpadów, części zamienne do urządzeń/instalacji do przetwarzania odpadów) – to co ma zastosowanie do procesu przetwarzania lub zbierania odpadów;
 • posiadać dokumenty/zapisy potwierdzające możliwości/wydajność posiadanych urządzeń/instalacji.

Michał Szydłowski
audytor wiodący, lider programu Audyt Recyklera
DNV Business Assurance Poland
michal.szydlowski@dnv.pl

W celu przeprowadzenia audytu recyklera prosimy o kontakt poprzez formularz.