Other sectors

Standard bezpieczeństwa Safety Rated Hotel gwarancją bezpiecznego pobytu w hotelach

Bezpieczny hotel DNV GL

Odpowiadając na aktualne potrzeby społeczeństwa i rynku, związane z ponowną aktywizacją życia i odmrożeniem gospodarki, DNV GL stworzyło standard bezpieczeństwa usługi hotelowej, który pozwala na sprawdzenie przygotowania obiektów do dostarczenia bezpiecznej usługi klientom ośrodków.

Ostatnie doświadczenia związane z koronawirusem uświadomiły zarówno właścicielom hoteli, jak i podróżującym w celach służbowych lub prywatnych, jak istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa usługi hotelowej. Bezpieczeństwo obiektów hotelowych, szczególnie - mikrobiologiczne, stało się ważniejsze niż liczba gwiazdek, które do tej pory świadczyły o standardzie obektu. Jest to efekt rosnącej świadomości społecznej na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

Stopniowe odmrażanie gospodarki i aktywizacja życia społecznego wymaga nowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwłaszcza w miejscach publicznych - mówi Tomasz Słupek, prezes DNV GL - Business Assurance. - Biorąc pod uwagę najlepsze praktyki, krajowe regulacje i wytyczne WHO, stworzyliśmy standard, który pomoże hotelom zarządzać szeroko pojętym bezpieczeństwem, w tym również mikrobiologicznym. Hotel dla gościa jest miejscem wypoczynku i często pracy, a w tym wypadku zaufanie wynikające z poczucia bezpieczeństwa zagwarantowanego przez obiekt jest istotne. Jestem przekonany, że nasza ocena pozwoli na jednoznaczne wyróżnienie się hotelu na tle konkurencji.

Standard stworzony przez DNV GL - Business Assurance jest odpowiedzią na oczekiwania klientów związane z ochroną ich zdrowia. Opierając się na prawie, normach oraz wiedzy eksperckiej ma on pomóc hotelom w zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa, higieny i poziomu obsługi.

Safety Rated Hotel koncentruje się na obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa klientów. Są to: jakość pokoi i infrastruktura hotelowa, czystość obiektu, kompetencja personelu oraz jakość dostarczanych mediów. Te elementy są wspierane wymaganiami zorientowanymi na zaangażowanie kierownictwa i budowanie skutecznego systemu zarządzania opartego na ocenie ryzyka. Nasz standard ma wzmacniać profesjonalne zarządzanie hotelem poprzez wskazówki i dobre praktyki, jakie należy wdrożyć, oceniać, doskonalić bazując na mechanizmach analizy ryzyka.

Audyt bezpieczeństwa na zgodność ze standardem Safety Rated Hotel zostanie przeprowadzony przez profesjonalnych audytorów posiadających kwalifikacje w zakresie higieny, bezpieczeństwa, mechanizmów zarządzania, wspieranych przez grono specjalistów.

Usługa koncentruje się na ocenie dobrych praktyk, a także infrastruktury, wyposażeniu i środowska, w jakim przebywają goście. Ocenie poddawane są także stosowane procedury, podejście personelu do kwestii bezpieczeństwa gości oraz gotowość obiektu na sytuacje niestandardowe.

Efektem końcowym audytu bezpieczeństwa jest raport z informacją o poziomie spełnienia wymagań standardu i o obszarach wymagających poprawy. Przyznany przez DNV GL certyfikat potwierdzający uzyskany poziom według Safety Rated Hotel jest oczekiwanym przez klientów niezależnym świadectwem spełnienia przez ośrodek najważniejszych krajowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa.