Plan polączenia DNV Poland Sp. z o.o. z DNV Poland Real Estate Sp. z o.o.

W związku z połączeniem spółki Det Norske Veritas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Det Norske Vertias Poland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością publikujemy plan połączenia obu spółek.

Poniższy plan obejmuje połączenie spółki Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łużyckiej nr 6E, 81-537 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000028823 (dalej również jako „Spółka Przejmująca”) ze spółką Det Norske Veritas Poland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łużyckiej nr 6E, 81-537 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000319544 (dalej również jako „Spółka Przejmowana”). Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej. Spółki zamierzają połączyć się w celu uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej DNV GL Group do której należą.

Plan połączenia DNV Poland Sp. z o.o. z DNV Poland Real Estate Sp. z o.o.

 

Dokumenty do pobrania

Pobierz plan połączenia DNV Poland Sp. z o.o. z DNV Poland Real Estate Sp. z o.o.