DNV w Polsce

Czy wiesz czym jest Swiss Allergy Label?

Swiss Allergy Label została wprowadzona na rynek w 2006 roku i obecnie tysiące certyfikowanych produktów spożywczych przechodzi przez lady hurtowni i sklepów specjalistycznych. Etykieta ta odnosi się do kilku kategorii produktów, takich jak żywność, kosmetyki i środki czyszczące, pasze dla zwierząt, tekstylia, produkty techniczne, gastronomia, wyposażenie wnętrz, apteki czy szkoły.

Service Allergy to prywatna marka należąca do Service Allergy Suisse. Serwis Allergie Suisse jest niezależną agencją etykiet dla towarów i usług konsumpcyjnych, która jest produkowana, oznaczana i sprzedawana ze szczególnym uwzględnieniem problemów alergicznych i nietolerancji. Jest zarejestrowana w kilku krajach w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Własności Intelektualnej (IGE/IPI) i dlatego jest chronionym indywidualnym znakiem towarowym.

Jakie korzyści wynikają z uzyskania Szwajcarskiego Znaku Alergii?

  • Wskazuje on wyraźną wartość dodaną oznakowanych produktów lub usług dla osób z alergiami i nietolerancjami.
  • Wymagania dotyczące uzyskania Swiss Allergy Label są bardziej rygorystyczne niż wymagania ustawowe, a jednocześnie stanowią wyzwanie dla firmy.
  • Service Allergie Suisse jest już uznawany za cenny przez kilku ważnych sprzedawców detalicznych i globalnych graczy branży spożywczej.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj

Jak uzyskać certyfikowane produkty? 

Service Allergy Suisse wymaga trzyetapowego procesu certyfikacji. Szwajcarski Znak Alergii jest przyznawany po zdefiniowanym procesie certyfikacji z udziałem trzech niezależnych organów. Aby rozpocząć proces certyfikacji, producent musi złożyć wniosek o certyfikację do SAS. Wniosek ten zostanie poddany procesowi zatwierdzenia w dwóch głównych etapach:    

1. Badanie przez Naukową Radę Konsultacyjną Po pierwsze, Naukowa Rada Konsultacyjna ocenia, czy produkt lub usługa jest zasadniczo certyfikowany i czy spełnia niezbędne wymogi. Badanie to jest przeprowadzane na podstawie przedłożonych dokumentów. Jest ona zawarta w cenie Service Allergy Suisse. 

2. Badanie przez Medyczną Radę Konsultacyjną Jeśli wyniki badań są pozytywne, druga komisja złożona z wyspecjalizowanych specjalistów medycznych decyduje, czy produkt lub usługa nadaje się do stosowania przez osoby z alergiami lub nietolerancjami. Badanie to jest przeprowadzane na podstawie przedłożonych dokumentów. Jest on zawarty w cenie Service Allergy Suisse. 

Jeśli wszystkie powyższe punkty są wypełnione, to trzecim krokiem jest:  

3. Badanie przez niezależny organ audytorów - DNV GL Zgodność z wymaganiami jest zapewniona na trzecim etapie podejmowanym przez niezależnego i przeszkolonego audytora. Raport jest wypełniany przez audytora i wysyłany do SAS przez kierownika systemu DNV GL SAS.

14 stycznia 2021

Ważne zmiany dotyczące certyfikacji na zgodność z FSSC 22000 v5.1

W ramach FSSC opublikowano nową wersję normy 5.1, w celu uwzględnienia nowych wymagań GFSI w zakresie benchmarkingu, wzmocnienia procesu licencjonowania i programu integralności aktywów, jak również mając na celu poprawę jakości dokumentu, co przełożyło się na niewielkie zmiany edytorskie czy uzupełnienia w stosunku do wersji 5; norma jest dostępna na stornie internetowej FSSC.

  • Food and beverage
1 czerwca 2020

My Care zwiększa zaufanie do systemu zarządzanie ryzykiem zakażeń w Twojej organizacji

W dobie epidemii COVID-19 utrzymanie ciągłości działania stało się wyzwaniem, z jakim nigdy dotąd nie mieliśmy w biznesie do czynienia. Aby odzyskać zaufanie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron, konieczna będzie zdolność wykazania wiarygodności w zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka infekcji. My Care to metodologia ułatwiająca firmom ocenę dojrzałości systemów zarządzania oraz ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami, czego potwierdzeniem jest dedykowany cyfrowy znak zaufania.

  • Other sectors
Zobacz więcej