Firmy posiadające certyfikat IFS Logistics powinny przygotować się do przejścia na nową wersję normy.

Zastępując obecną wersję 2.3, IFS Logistics w wersji 3 zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku.

System IFS Logistics w wersji 3 został zaktualizowany pod koniec ubiegłego roku, aby dostosować go do aktualnych przepisów, oczekiwań rynku i najnowszych trendów. Dzięki mniejszej liczbie wymagań oraz zoptymalizowanemu protokołowi i strukturze jest ona bardziej wydajna dla wszystkich interesariuszy. Dostosowano go również do standardu IFS Food Standard w wersji 8, który jest istotny dla audytów łączonych, oraz do globalnych standardów bezpieczeństwa żywności.

Dalsze aktualizacje dotyczą systemu punktacji, rozszerzeń i wyjaśnień w zakresach oraz wprowadzenia oznaczenia gwiazdką audytów niezapowiedzianych (status IFS Star). Został on dostosowany do standardu IFS Food Standard w wersji 8, który jest istotny dla audytów łączonych, a także do globalnych standardów bezpieczeństwa żywności, w tym Codex Alimentarius i ISO/IEC 17065, a także uwzględnia normę ISO 22003-2.

"Aby chronić konsumentów, niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w każdym ogniwie łańcucha dostaw. Nowy system IFS Logistics w wersji 3 pomaga zoptymalizować proces dla firm zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją, a my zachęcamy wszystkie certyfikowane organizacje, aby zaczęły identyfikować zmiany, które mogą mieć na nie wpływ i dokonały wczesnego przejścia, aby zapewnić płynne przejście" - mówi Nicola Rondoni, Global F&B Service Line Manager
Business Assurance.

Wersja 3 została opracowana przez IFS we współpracy z międzynarodowymi ekspertami z sektora logistyki, przemysłu spożywczego, handlu detalicznego i hurtowego oraz jednostek certyfikujących. Zmiany w wersji 3 obejmują również nowy zakres dla pasz dla zwierząt oraz usługi prostszego sortowania i etykietowania owoców i warzyw. Wyjaśniono zakres IFS Logistics, jeśli chodzi o krótkoterminowe przechowywanie i/lub transport kontenerów, organizację transportu i przechowywania przez dostawcę usług oraz zasady wyłączeń.

Wersja 3 zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2024 r., chociaż organizacje mogą kontynuować audyty w oparciu o starszą wersję do 30 listopada 2024 r. (z pewnymi wyjątkami określonymi w Standardzie). Od 1 grudnia 2024 r. wszystkie audyty będą przeprowadzane w oparciu o IFS Logistic 3.0. Wszystkie certyfikowane organizacje muszą ukończyć aktualizację do wersji 3.0 przed 30 listopada 2025 r. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat przejścia i harmonogramu, zobacz Przejście do IFS Logistic w wersji 3

 Transition to IFS Logistics Version 3