IFS Logistics

Zarządzaj i poprawiaj jakość i integralność swojej działalności w zakresie logistyki żywności. Zmniejsz ryzyko związane z łańcuchem dostaw, popraw wydajność operacyjną i zapewnij bezpieczeństwo i jakość żywności w każdym ogniwie.

IFS ma na celu zapewnienie przejrzystości i zaufania w całym łańcuchu dostaw. Opracowany specjalnie z myślą o magazynowaniu, dystrybucji i transporcie, a także załadunku i rozładunku, może być wdrażany w środowiskach zarządzających zarówno produktami spożywczymi, jak i niespożywczymi. Dla firm dążących do doskonałości w zakresie jakości i zadowolenia klientów, certyfikacja IFS Logistics pomaga zwiększyć zaufanie do dostawców i produktów, zmniejszyć potrzebę inspekcji u klientów i pomaga monitorować zgodność z obowiązującymi przepisami.

Czego dotyczy ten standard

IFS Logistics to standard dla dostawców usług logistycznych w branży spożywczej i niespożywczej. Został stworzony w celu zapewnienia zgodności dostawcy, biorąc pod uwagę etapy magazynowania, transportu i dystrybucji, a także sprzedaż hurtową i inne usługi logistyczne (dodając IFS Broker w przypadku certyfikacji IFS). Pomaga to zabezpieczyć zdolność klientów do zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa produktów, których używają i/lub które sprzedają. Standard obejmuje działania logistyczne dla wszystkich transportów realizowanych w kontrolowanych warunkach. Celem IFS Logistics jest zapewnienie przejrzystości, identyfikowalności, kompatybilności i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw w oparciu o jeden jednolity system oceny. Certyfikacja obejmuje ocenę obiektów, systemów operacyjnych i procedur firmy pod kątem zgodności z wymaganiami standardów. Standard wspiera użytkowników w spełnianiu wymagań interesariuszy i ochronie konsumentów poprzez:

  • Zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw.
  • Skrócenie czasu poświęcanego na weryfikację dostawców
  • Umożliwienie akredytowanej weryfikacji przez stronę trzecią
  • Poprawę reputacji firmy poprzez ochronę jakości i bezpieczeństwa produktów.

Korzyści z uzyskania certyfikatu

Certyfikacja IFS Logistics przez niezależną stronę trzecią jest wymagana przez większość sprzedawców detalicznych i właścicieli marek, a także przetwórców żywności. W wyniku certyfikacji organizacja:

  • Zwiększa zaufanie do dostawców i produktów
  • Ustanawia mechanizm obrony przed należytą starannością
  • Zmniejsza indywidualne koszty audytu poprzez połączenie wielu różnych audytów w jeden.
  • Poprawia zrozumienie między kierownictwem a personelem w zakresie standardów i procedur
  • Może monitorować zgodność z przepisami
  • Ogranicza potrzebę przeprowadzania inspekcji u klientów

Od czego zacząć

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane procedury do systemu zgodnego z wymaganiami normy. DNV jest akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikującą i może pomóc w całym procesie, począwszy od odpowiedniego szkolenia IFS po samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne. Dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć proces certyfikacji.

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca