Przejście na IFS Logistics w wersji 3

Integrated Feature Standards (IFS) Logistics dla przemysłu spożywczego.

Standard IFS Logistics ocenia jakość i bezpieczeństwo działań logistycznych i obejmuje transport wszystkimi rodzajami transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy i morski), magazynowanie, dystrybucję, załadunek i rozładunek oraz wiele innych. Ma on zastosowanie do wszystkich rodzajów produktów spożywczych i niespożywczych, niezależnie od tego, czy muszą być one transportowane w temperaturach ujemnych, chłodniczych czy nie.
System IFS Logistics w wersji 3 został zaktualizowany w celu dostosowania do aktualnych przepisów, oczekiwań rynku i najnowszych trendów. Ma mniej wymagań oraz zoptymalizowany protokół i strukturę. Jest teraz dostosowana do standardu IFS Food Standard w wersji 8, który jest istotny dla połączonych audytów, oraz do globalnych standardów bezpieczeństwa żywności.

Zaktualizowany system IFS Logistics w wersji 3

Wersja 3 została zaktualizowana pod koniec 2023 r. po konsultacjach z jednostkami certyfikującymi i ekspertami z branży logistycznej. Wprowadza prostszą strukturę wraz z pewnymi rozszerzeniami zakresu i wyjaśnieniami dotyczącymi przechowywania i innych aspektów. Główne zmiany to:

 • Nowa standardowa struktura dokumentów mająca na celu harmonizację standardów IFS.
 • Większy nacisk na normy ISO/IEC 17065 i ISO 22003-2.
 • Dostosowanie do nowych wymogów Codex Alimentarius i GFSI w zakresie benchmarkingu.
 • Rozszerzenie zakresu IFS Logistics o "Wprowadzenie usług przetwarzania logistycznego" w celu objęcia prostego sortowania owoców i warzyw oraz etykietowania.
 • Dodanie zakresu produktów paszowych.
 • Wyjaśnienie zakresu IFS Logistics w odniesieniu do krótkoterminowego przechowywania i/lub transportu kontenerów, organizacji transportu i przechowywania przez dostawcę usług oraz zasad wyłączenia.
 • Wprowadzenie częściowo outsourcowanych usług przetwarzania logistycznego.
 • Zmiana systemu punktacji w celu zapewnienia dostosowania do IFS Food v8.
 • Opis różnych rodzajów struktur logistycznych, takich jak struktury zdecentralizowane.
 • Wyjaśnienia dotyczące niezapowiedzianych audytów oraz wprowadzenia oznaczenia gwiazdką audytów niezapowiedzianych (status IFS Star) w celu poprawy bezpieczeństwa żywności i przejrzystości.

Harmonogram przejścia

Wersja 3 zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2024 roku. Audyty w oparciu o aktualną wersję IFS Logistics 2.3 są dozwolone do 30 listopada 2024 r. włącznie. Od 1 grudnia 2024 r. wszystkie audyty będą przeprowadzane w oparciu o IFS Logistics 3.0. Wszystkie certyfikowane organizacje muszą ukończyć aktualizację do wersji 3.0 przed 30 listopada 2025 r.

Istnieją pewne wyjątkowe sytuacje, w których wersja 2.3 może mieć zastosowanie po 1 grudnia 2024 r. Podczas przechodzenia do wersji 3.0 obowiązują następujące obowiązkowe zasady:

 • Zapowiedziane audyty (pojedyncza lokalizacja i siedziba główna dla wielu lokalizacji): Od daty rozpoczęcia przejścia organizacje mogą przejść i zacząć stosować wersję 3.0 lub mogą kontynuować stosowanie wersji 2.3 do określonej daty zakończenia przejścia. Od tego dnia audyt musi być przeprowadzany zgodnie z nową wersją 3.0.
 • Audyty niezapowiedziane: Wersja 2.3 ma zastosowanie, gdy okno audytu rozpoczyna się przed 1 października 2024 r., ale wersja 3.0 ma zastosowanie, gdy okno audytu rozpoczyna się w dniu 1 października 2024 r. lub po tej dacie.
 • Audyty w wielu lokalizacjach:  Miejsca audytu i siedziba główna firmy muszą być audytowane zgodnie z tą samą wersją. Po 1 grudnia 2024 r. wersja 3.0 ma zastosowanie do wszystkich audytów przeprowadzanych w siedzibie głównej.
 • Audyty uzupełniające: Jeśli połączony audyt główny był zgodny z wersją 2.3 i odbył się przed 1 grudnia 2024 r., wersja 2.3 będzie miała zastosowanie również do audytu uzupełniającego.
 • Audyty rozszerzające: Jeśli połączony audyt główny był zgodny z wersją 2.3 i odbył się przed 1 grudnia 2024 r., wersja 2.3 będzie miała zastosowanie również do audytu rozszerzającego.
 • Audyty aktualizacyjne (przejściowe): Audyt aktualizacyjny będzie pełnym audytem IFS Logistics w wersji 3.0.

Przygotowanie do wdrożenia

Jako jednostka certyfikująca, DNV jest zobowiązana do aktualizacji i ponownego wydania certyfikatu IFS Logistics 3.0 po pomyślnym zakończeniu audytu aktualizującego do wersji 3.0. Data wygaśnięcia obecnego certyfikatu wersji 2.3 zostanie zachowana. Odniesienia do wersji 3.0 zostaną wyraźnie określone w raporcie z audytu, planie audytu, programie audytu i innych dokumentach audytowych (w stosownych przypadkach).
Zalecamy jak najwcześniejsze rozpoczęcie przygotowań do przejścia i odpowiednie zaplanowanie sposobu wdrożenia wymaganych zmian w systemie zarządzania. Zalecane kroki:

 • Zapoznaj się ze zaktualizowanym standardem, koncentrując się na zmianach.
 • Przeszkol odpowiedni personel w organizacji, aby upewnić się, że rozumie on wymagania i kluczowe zmiany.
 • Zidentyfikuj luki, które należy wyeliminować i opracuj plan wdrożenia.
 • Zaktualizować system zarządzania i wdrożyć działania.

W jaki sposób DNV może pomóc?

Niezależnie od tego, czy chcesz przejść na nowy standard, czy rozpocząć certyfikację, DNV może być Twoim partnerem. Oferujemy szkolenia przejściowe i standardowe, samoocenę, analizę luk i certyfikację.