Czy Twoja firma wdrożyła już nowe standardy ISO 2015?

Nowe normy ISO 2015

We wrześniu minął rok od daty publikacji nowych wydań norm ISO 9001:2015 „System zarządzania jakością” oraz ISO 14001:2015 „System zarządzania środowiskowego”. Latem tego roku Polski Komitet Normalizacji opublikował ich polskie wersje. Organizacje posiadające certyfikaty systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z poprzednimi wydaniami norm ISO mają jeszcze 2 lata do dostosowania się do nowych wymagań. We wrześniu 2018 roku wszystkie obecne certyfikaty ISO stracą ważność i nie będą już uznawane krajowo i międzynarodowo.  

Czasu na przejście na nowe wersje standardów wciąż wydaje się wiele. W rzeczywistości jednak proces ten wymaga wcześniejszego zaangażowania, zaplanowania i przygotowania się do nowego wdrożenia i certyfikacji. Dlatego zachęcamy do zainteresowania się tematem już dziś. 

Jak wynika z danych ISO, w Polsce ponad 12 000 organizacji wdrożyło poprzednie wersje norm. Z przeprowadzonej przez nas sondy wynika, iż większość z nich planuje przejść na nowe ISO 9001:2015 i 14001:2015 pod koniec okresu przejściowego, a więc dopiero w 2018 roku. Jednak zbytnie zwlekanie z przejściem na nowe wymagania może spowodować nadzwyczajne spiętrzenie zamówień na audyty, niemożliwych do realizacji nie tylko przez DNV Business Assurance, ale również przez wszystkie jednostki certyfikacyjne. Stwarza to ogromne ryzyko nieprzeprowadzenia audytu w przewidzianym terminie. Dlatego jako odpowiedzialna jednostka certyfikacyjna rekomendujemy, aby jak najszybciej przystąpić do prac związanych z dostosowaniem systemów zarządzania do nowych wymagań. 

Gorąco zachęcamy do zainteresowania się tematem już dziś i jak najszybszego przejścia na nowe wersje normy. Można tego dokonać podczas audytu recertyfikacyjnego, audytu okresowego, bądź jako dodatkowy audyt przejściowy, który jest niezależny od dwóch poprzednich. Rekomendujemy jednak skorzystania z dwóch pierwszych możliwości, gdyż jest to bardziej efektywne kosztowo.

Analiza luk jako audyt przejściowy

Warto skorzystać z Analizy luk. Usługa ta daje możliwość szybszego przejścia pomiędzy obecnie funkcjonującym systemem a wymaganiami nowych norm, jak również certyfikację wg nowych wymagań. Zaletą takiego scenariusza jest jego elastyczność, niezależność wobec formalnego procesu certyfikacji i dopasowanie do potrzeb organizacji.

Analiza luk może również stać się audytem przejściowym na nowe standardy. Ma to miejsce, jeśli w trakcie przeprowadzania analizy audytor nie stwierdzi wystąpienia krytycznych niezgodności w odniesieniu do wymagań nowych norm uniemożliwiających aktualizację certyfikatów do nowych standardów.

Analiza luk nie zastępuje audytów zaplanowanych w „normalnym cyklu” (audyty okresowe, audyt recertyfikacyjny). Jednak jej pozytywny wynik umożliwia realizację kolejnego planowanego audytu już zgodnie z wymaganiami nowych norm. Dzięki temu firma oszczędza czas przewidziany we wcześniej omawianych scenariuszach przejścia na nowe wymagania.

Korzyści z przejścia na nowe normy ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015:

  • znacznie lepiej uwzględniają one potrzeby organizacji, 
  • pomagają zarządzać ryzykiem i lepiej wykorzystywać szanse,
  • są bardziej spójne i elastyczne we wdrażaniu i aktualizacji,
  • stawiają na zapewnienie skuteczności, efektywności i sukcesu organizacji, 
  • umożliwiają adaptację dotychczasowej dokumentacji systemu zarządzania. 

W celu lepszego przygotowania się do wdrożenia nowych norm zachęcamy do wzięcia udziału w naszych szkoleniach otwartych i zamkniętych oraz bezpłatnych webinariach.   

Na naszej stronie internetowej oraz serwisach społecznościowych znajdziecie również aktualne informacje o nowościach i zmianach związanych z tematem przejścia na nowe normy. Do dyspozycji naszych Klientów są opiekunowie Klienta, którzy doradzą wybór najlepszej opcji. 

Zobacz także

  Oferta szkoleń

Oferta szkoleń

Sprawdź nasze aktualne szkolenia

  Newsletter

Newsletter

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco!

 

Analiza luk

Wsparcie w przejściu na nowe normy ISO 2015

 

Nowe standardy ISO 2015

Przeczytaj o szczegółach związanych z wdrożeniem nowych norm

 

Aktualności

Najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

GoingSustainable

Międzynarodowy blog Business Assurance