Wdrażanie ISO 9001 i ISO 14001 - analiza luk

We wrześniu 2015 roku opublikowano nowe normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Zmiany w nich wprowadzone głęboko ingerują w dotychczasowe systemy zarządzania. W związku z tym, bazując na zgromadzonych doświadczeniach, proponujemy usługę Analizę luk (GAP analysis) dla powyższych norm, która pozwala firmom na bardziej efektywne wdrożenie systemu zarządzania po zmianach.

Podczas wizyty w organizacji audytor wykonuje przegląd dokumentacji i zasad postępowania w odniesieniu do zmienionych i nowych wymagań ISO 9001:2015 i/lub ISO 14001:2015. 

Stwierdzone odstępstwa, braki w procesach lub obszarach organizacji są zapisywane w Raporcie z analizy a następnie stają się listą wymagań do wdrożenia w celu uzyskania zgodności z nowymi standardami. Po ich wdrożeniu, kolejnym etapem jest wizyta transferowa realizowana w powiązaniu z przypadającym audytem okresowym lub re-certyfikacyjnym.

W przypadku braku istotnych niezgodności z nowymi standardami, usługa może być przekwalifikowana na audyt przejściowy, w wyniku którego organizacja otrzymuje listę spostrzeżeń.  W takiej sytuacji kolejnym etapem może być audyt okresowy lub re-certyfikacyjny, prowadzony na zgodność z wymaganiami nowych standardów. Po jego pozytywnym przejściu Organizacja otrzymuje certyfikat zgodności z wymaganiami nowych wydań norm odniesienia.

Dodatkowe korzyści analizy luk: 

• brak negatywnych konsekwencji z tytułu pojawienia się krytycznych niezgodności i wstrzymanie procesu uzyskiwania certyfikatu na nowy standard do czasu obligatoryjnego usunięcia niezgodności,

• możliwość prowadzenia usługi przez audytora, który w późniejszym terminie będzie prowadził audyt okresowy lub re-certyfikacyjny na zgodność z nowymi standardami.

Raport analizy luk z audytem przejściowym

Wynikiem usługi jest Raport, w którym audytor wskazuje procesy lub obszary wraz z punktami standardów, konieczne do wdrożenia lub zorganizowania zgodnie z nowymi wymaganiami.

Termin 

Analizę luk zaleca się przeprowadzić w dowolnym terminie przed planowanym audytem okresowym, re-certyfikacyjnym na zgodność z nową normą. Usługa przeznaczona jest zarówno dla małych jak i dużych organizacji. Wymagania nowych norm są, co prawda jednakowe dla jednych i drugich, natomiast różnica tkwi w sposobie podejścia i mających zastosowanie rozwiązaniach organizacyjnych.

Klienci w ramach szkoleń i audytów zgłaszają bardzo wiele pytań, co do interpretacji wymagań i zakresu zmian, jakich należy dokonać w systemach zarządzania. Przeprowadzenie analizy luk przed audytem pozwala firmom rozwiać te wątpliwości, tak aby uzyskać zgodność z nowymi normami.

  • Rafał Kmiecik ,
  • Audytor wiodący ,
  • DNV GL - Business Assurance Poland

Zobacz także

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

O DNV - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość