Skip to content

Audyt recyklera za 2017 rok – kolejna edycja

Oczekiwana nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowych jest już na ostatnim etapie prac legislacyjnych. Zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku. Audyty za rok 2017 będą się odbywać na podobnych zasadach jak za rok 2016.

Rozpoczyna się kolejny sezon Audytu recyklera, czyli audytu zewnętrznego przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPR/DPO/EDPO/EDPR. Do przeprowadzenia tego audytu zobligowany jest każdy przedsiębiorca prowadzący proces recyklingu/odzysku, który posiada zezwolenie na przetwarzanie powyżej 400 Mg odpadów rocznie (wszystkich odpadów, nie tylko odpadów opakowaniowych) oraz wystawi przynajmniej jeden dokument DPR/DPO. Jednocześnie każdy przedsiębiorca wystawiający dokumenty EDPR/EDPO na łączną masę powyżej 400 Mg także jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu.

Audyt zewnętrzny można przeprowadzić w momencie, kiedy przedsiębiorca posiada wszystkie dokumenty za rok 2017. W przypadku firm, które mają dużą ilość dokumentów, audyt ten można przeprowadzić w dwóch etapach.  Pierwszy etap odnoszący się do I połowy 2017 roku można zrealizować jeszcze w grudniu br., natomiast audyt końcowy obejmujący zakresem pozostałą część roku – już w 2018 r.

Dodatkowo w zakresie audytów w gospodarce odpadami oferujemy również przeprowadzenie audytów zewnętrznych dla zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz Organizacji Odzysku ZSEE. Wszystkie te podmioty mają obowiązek przeprowadzić audyt za rok 2017 do końca kwietnia 2018 roku, analogicznie jak audyt recyklera.

Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzenia audytu są jedynie akredytowani weryfikatorzy EMAS. DNV GL posiada odpowiednie uprawnienia (nr akredytacji: PL-V-0015). Dzięki zaufaniu kilkudziesięciu organizacji o różnej wielkości (od największych recyklerów w kraju do małych przedsiębiorców) w tym roku jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani do sprawnego przeprowadzania audytów.

W celu nawiązania współpracy pod kontem przeprowadzenia audytu recyklera prosimy o przesłanie zapytania ofertowego.

Zobacz także

 

Audyt recyklera 2016

Przeczytaj o szczegółach związanych z audytami za 2016 r.

 

Publikacja na temat podstaw prawnych, wymagań, zakresu i szczegółów audytu recyklera

Pobierz

 

Webinaria

Bezpłatne webinaria Business Assurance

 

Publikacje

Artykuły, raporty, analizy, wyniki badań i inne publikacje związane z audytami i certyfikacją

 

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

 

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość