Food and beverage

Zarządzanie łańcuchem dostaw - System BRCGS i IFS logistics

BRCGS Global Storage and Distribution and IFS Logistics

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Przejęcie kontroli i poprawa jakości logistyki oraz konsekwentne spełnianie oczekiwań klientów w zakresie bezpieczeństwa produktów i zgodności z prawem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów zarządzania łańcuchem dostaw żywności.

Unikalne aspekty logistyki produktów spożywczych i napojów zostały uwzględnione w standardach mających na celu spełnienie koncepcji "należytej staranności" i mających zastosowanie do każdego uczestnika łańcucha dostaw żywności i napojów.

Certyfikacja dowodzi zaangażowania w przestrzeganie kryteriów bezpieczeństwa, jakości i kryteriów operacyjnych wymaganych do wypełnienia zobowiązań w zakresie zgodności z prawem i ochrony konsumenta w handlu detalicznym lub gastronomii.

Czym są standardy

Certyfikacja według globalnego standardu BRCGS w zakresie przechowywania i dystrybucji oraz norma IFS Logistics to standardy systemu bezpieczeństwa i zarządzania operacyjnego, które mają zastosowanie do żywności i produktów nieżywnościowych.

Zostały stworzone w celu zapewnienia zgodności z przepisami dostawców, z uwzględnieniem etapów magazynowania, transportu i dystrybucji, a także sprzedaży hurtowej i innych usług logistycznych (dodanie modułu IFS Broker w przypadku certyfikacji IFS), aby zapewnić klientom możliwości zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa produktów, których używają i/lub sprzedają.

Certyfikacja obejmuje ocenę pomieszczeń przedsiębiorstwa, systemów operacyjnych i procedur pod kątem wymagań norm.

Normy te wspierają użytkowników w wypełnianiu obowiązków prawnych i ochronie konsumenta poprzez:

  • zapewnienie wspólnej podstawy do oceny firm zaangażowanych w magazynowanie i dystrybucję produktów.
  • umożliwienie akredytowanej certyfikacji firm dostarczających produkty i usługi do sieci i współpracujących branż.

Korzyści z certyfikacji

Certyfikacja według globalnego standardu BRCGS magazynowania i dystrybucji oraz IFS Logistics przez niezależną stronę trzecią jest wymagana przez większość dystrybutorów i właścicieli marek, a także przetwórców żywności. W wyniku certyfikacji Twoja organizacja może:

  • Zapewnić dowody zaangażowania, a w przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem żywności, do obrony prawnej w ramach koncepcji "należytej staranności".  
  • Zbudować i obsługiwać system zarządzania zdolny do lepszego spełniania wymagań dotyczących jakości/bezpieczeństwa żywności oraz zgodności z prawem.
  • Zapewnić narzędzia do poprawy wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności poprzez skuteczne monitorowanie i mierzenie wyników w zakresie bezpieczeństwa żywności. 
  • Ułatwienie skutecznego wycofywania produktów z rynku.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć wymagane procedury do systemu zgodnego z wymaganiami normy. DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całego procesu, począwszy od szkoleń BRCGS i IFS, poprzez samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

Kontakt:

Newsletter

Subskrybuj

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę?

Wyślij zapytanie

Powiązane usługi: