DNV w Polsce

Zarządzanie łańcuchem dostaw - System BRCGS i IFS logistics

BRCGS Global Storage and Distribution and IFS Logistics

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o ofertę

Newsletter

Zapisz się

Przejmując nadzór nad łańcuchem logistycznym Twoja firma potwierdza możliwość spełnienia wymagań i oczekiwań klientów dotyczących zgodności z prawem, a także bezpieczeństwa i jakości żywności.

W oparciu o koncepcję “due diligence”, rozumianej, jako podjęcie wszelkim możliwych i praktycznych działań, aby nie dopuścić do incydentu, europejskie sieci handlowe stworzyły dedykowane standardy mające zapewnić jakość produktów spożywczych, ich bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami prawa na każdym etapie dostarczania wyrobów do klientów. Standardy te odnoszą się do specyficznych oczekiwań unikalnych produktów, jakimi są żywność i napoje, a wdrożone w całym łańcuchu dostarczania produktów spożywczych mają zagwarantować zgodność z koncepcją due diligence.

Standardy BRCGS (British Retail Consortium) Global Storage and Distribution oraz IFS Logistics są normami dotyczącymi operacyjnego systemu zarządzania mającymi głównie zastosowanie do wyrobów żywnościowych. Ustanowiono je w głównie celu zademonstrowania przez dostawców usług magazynowych, dystrybucyjnych i transportowych zgodności  z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa wyrobów spożywczych, a w konsekwencji  podniesienia wiarygodności funkcjonowania całego łańcucha logistycznego. Mają one wspierać sieci handlowe w zagwarantowaniu zgodności z prawem, bezpieczeństwa i jakości wyrobów, którymi handlują.

Jakie są korzyści z ich wdrożenia? 

Standard BRCGS Global Storage and Distribution został stworzony przez brytyjskie sieci handlowe, aby zapewnić zastosowanie najlepszych praktyk logistycznych oraz zagwarantować operacyjny nadzór nad wszystkimi organizacjami dostarczającymi zarówno produkty spożywcze jak i nieżywnościowe oferowane przez sieci handlowe.

Norma ta wspiera sieci i ich dostawców w spełnieniu wymagań prawnych i ochronie bezpieczeństwa konsumentów poprzez zapewnienie możliwości niezależnej, akredytowanej oceny firm i usług w łańcuchu logistycznym oraz organizacji powiązanych z logistyką.

Standard IFS Logistics powstał w wyniku wysiłków niemieckich I francuskich sieci handlowych dążących do usunięcia luki pomiędzy produkcją i handlem produktami spożywczymi,  a także w celu zapewnienia, że cały łańcuch logistyczny jest transparentny. Jego celem jest także zbudowanie mechanizmu porównywania firm w łańcuchu logistycznym. Certyfikacja na zgodność z IFS Logistics demonstruje, że organizacja jest zdolna do zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem żywności. Pomaga wypełnić obowiązki prawne i chronić konsumentów. 

Oba standardy BRCGS Global Storage and Distribution i IFS Logistics wspierają Twoją organizację w następujący sposób:

  • Zapewniają dowody na zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa żywności, a w razie incydentu wspierają ochronę wizerunku firmy
  • Wspomagają zarządzanie systemem zdolnym do realizacji oczekiwań klientów i wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności w łańcuchu logistycznym
  • Dostarczają narzędzi do poprawy funkcjonowania systemu poprzez monitorowanie i pomiar parametrów istotnych dla bezpieczeństwa żywności. 
  • Zapewniają skuteczne wycofanie wyrobów w przypadkach koniecznych.

Jak mogę przygotować się do certyfikacji? 

Organizacje potrafiące prawidłowo planować projekty są na ogół lepiej przygotowane do procesu certyfikacji.  Jest bardzo ważne żeby Twoja firma miała jasny cel wdrożenia oraz terminy wdrożenia i oceny kolejnych elementów systemu.

Te elementy to:

  • Ustanowienie system zarządzania jakością,
  • Identyfikacja wymagań prawnych,
  • Identyfikacja, ocena i udokumentowanie specyficznych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności w  procesie oraz ustanowienie stosownych działań nadzoru (system HACCP),
  • Identyfikacja mających zastosowanie Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych włączając ochronę przed szkodnikami, utrzymanie urządzeń w sprawności, program sprzątania i utrzymania czystości , a także specyficzne wymagania standardu,
  • Wdrożenie wszystkich niezbędnych zmian strukturalnych. 

*Due diligence – zdolność do zademonstrowania, że wszelkie dostępne i praktyczne środki zostały zastosowane aby zapobiec incydentowi.

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o ofertę

Newsletter

Zapisz się

Powiązane uslugi: