Skip to content

Safety Rated Hotel - standard bezpieczeństwa usługi hotelowej

Standard ma na celu pomoc w zapewnieniu poziomu bezpieczeństwa – w tym mikrobiologicznego, a także poziomu higieny i obsługi wymaganego przez klientów obiektów hotelarskich.

Uwzględniając oczekiwania klientów związane z ochroną ich zdrowia, ośrodki wypoczynkowe powinny - w sposób oparty na prawie, normach oraz wiedzy eksperckiej – wdrożyć niezbędne procedury zapewniające wymagany poziom bezpieczeństwa pobytu. Safety Rated Hotel stworzony przez DNV - Business Assurance ma wesprzeć hotele w tym zadaniu. 

Obszary badane według Safety Rated Hotel

Nasz standard koncentruje się na obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa klientów hoteli. Są to: 

Jakość pokoi i infrastruktura hotelowa. Miejsca, gdzie goście spędzają większość czasu powinny zapewnić im bezpieczeństwo podczas odpoczynku lub pracy. 

Czystość obiektu. Dla większości podróżujących jest to kluczowy element związany z pobytem w hotelu i powinni mieć pewność, że wszystkie miejsca, w których przebywają są dokładnie posprzątane, poddane operacjom dezynfekcji i gwarantują bezpieczeństwo higieniczne.  

Kompetentny personel. Profesjonalny personel to wartość, o którą zarządzający hotelem powinni zadbać w sposób szczególny. To na nim spoczywa wiele obowiązków, których wypełnienie jest istotne dla bezpieczeństwa gości.

Jakość dostarczanych mediów. Pobyt w hotelu to także korzystanie z dostarczanych mediów: wody, powietrza i energii. Nasz standard zawiera szereg wymagań poświęconych mediom, które są dodatkowo wzmacniane szczegółowymi wytycznymi.

Powyższe elementy bazują na zaangażowaniu kierownictwa i budowaniu skutecznego systemu zarządzania opartego na ocenie ryzyka. Safety Rated Hotel ma wspomagać profesjonalne zarządzanie hotelem poprzez wskazówki i dobre praktyki, jakie należy wdrożyć, oceniać, doskonalić posiłkując się mechanizmami analizy ryzyka.

Przebieg audytu

Audyt bezpieczeństwa oceniający poziom zgodności ze standardem Safety Rated Hotel zostanie przeprowadzony przez profesjonalnych audytorów posiadających kwalifikacje w zakresie higieny, bezpieczeństwa, mechanizmów zarządzania, wspieranych przez grono specjalistów. 

Usługa koncentruje się na ocenie dobrych praktyk, a także infrastruktury, wyposażeniu i środowska, w jakim przebywają goście. Weryfikacji poddawane są także stosowane procedury, podejście personelu do kwestii bezpieczeństwa gości oraz gotowość obiektu na sytuacje niestandardowe. 

Przebieg audytu:

■ Sprawdzenie dokumentacji 
■ Ocena infrastruktury 
■ Wywiady z personelem 
■ Niezapowiedziana ocena pokoi i otoczenia obiektu 
■ Hotel otrzymuje informację w postaci raportu na temat obszarów wymagających poprawy, dzięki czemu może podnieść poziom oczekiwany przez rynek. 

Korzyści zastosowania standardu Safety Rated Hotel

• Certyfikat przyznany przez DNV jest świadectwem spełnienia przez ośrodek najważniejszych krajowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa. 
• Certyfikat jest niezależnym poświadczeniem oczekiwanym przez klientów obiektu hotelowego.
• Hotel otrzymuje informację w postaci raportu na temat obszarów wymagających poprawy, dzięki czemu może podnieść poziom oczekiwany przez rynek. 
• Certyfikat Safety Rated Hotel pozwoli wzmocnić markę hotelu i zyskać przewagę konkurencyjną W przypadku dalszych pytań związanych z usługą prosimy o kontakt z naszym biurem lub przesłanie zapytania ofetowego na górze strony.