ISO 37001

Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi

Norma ISO 37001 została opracowana, aby pomóc wszelkiego rodzaju organizacjom w ustanowieniu, wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z odpowiednimi przepisami i najlepszymi praktykami.

Norma odnosi się wyłącznie do przekupstwa, a nie innych form korupcji, takich jak oszustwa lub pranie pieniędzy, choć organizacje mogą zdecydować się na włączenie ich w zakres swojego systemu zarządzania. 

Zarządzanie ryzykiem związanym z przekupstwem i innymi formami korupcji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez organizacje sukcesu komercyjnego w zrównoważonym społeczeństwie. Certyfikacja ISO 37001 może być skutecznym narzędziem zapewniającym strony trzecie, że podejmowane są niezbędne środki antykorupcyjne. Charakter certyfikacji ISO pomoże zapewnić, że pracujesz nad ciągłym doskonaleniem swoich wysiłków. 

ISO 37001 dotyczy:

 • przekupstwa dokonywanego przez organizację, jej personel lub partnerów biznesowych działających w imieniu organizacji lub na jej rzecz.
 • przekupstwa wymierzonego w organizację

Wymagania normy ISO 37001 dotyczące certyfikacji

Norma wymaga, aby organizacje wdrożyły szereg środków i kontroli w rozsądny i proporcjonalny sposób, aby pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i radzeniu sobie z przekupstwem. Środki te obejmują:

 • Politykę antykorupcyjną
 • Przywództwo, zaangażowanie i odpowiedzialność kierownictwa
 • Kontrole i szkolenia personelu
 • Oceny ryzyka
 • Należyta staranność w odniesieniu do projektów i partnerów biznesowych
 • Kontrole finansowe, handlowe i umowne
 • Raportowanie, monitorowanie, badanie i przegląd
 • Działania naprawcze i ciągłe doskonalenie
 • Certyfikacja na zgodność z normą ISO 37001 może wesprzeć pracę nad systemem zarządzania antykorupcyjnego poprzez weryfikację, czy powyższe wymagania zostały spełnione, czy wdrożono niezbędne kontrole zarówno we własnej organizacji, jak i w całym łańcuchu wartości oraz czy firma posiada odpowiednie i proporcjonalne procedury aktywnego zapobiegania przekupstwu.

Certyfikacja zgodności z normą ISO 37001 nie stanowi jednak gwarancji, że w organizacji nie dojdzie do przekupstwa. Weryfikuje ona, czy wdrożono system zarządzania przeciwdziałający łapówkarstwu, aby zapobiegać takim sytuacjom. 

DNV jest akredytowaną jednostką certyfikującą ISO 37001 i świadczy usługi certyfikacji zgodnie z tą normą na całym świecie. 

More information

  ISO 37001

ISO 37001

Download our flyer.

  Training

Training

Relevant insight in an active learning environment.

  Your added value

Your added value

Find out more on the digital customer experience.