Skip to content

Program Operation Clean Sweep (OCS)

Wdrożenie systemu pozwala skutecznie wyeliminować przedostawanie się granulatu tworzyw sztucznych do środowiska.

Program OCS został stworzony, aby pomóc przemysłowi tworzyw sztucznych w redukcji strat granulatu w łańcuchu wartości.

Czym jest program OCS?

System certyfikacji OCS został opracowany w konsultacji z ekspertami branżowymi, stowarzyszeniami handlowymi, organizacjami pozarządowymi, decydentami i jednostkami certyfikującymi. Wdrożenie systemu umożliwia zmniejszenie do zera emisji granulatu tworzyw sztucznych poprzez ciągłe doskonalenie.  

Grupami docelowymi są producenci, compounderzy i przetwórcy - ta ostatnia grupa obejmuje również takie sektory jak przemysł motoryzacyjny czy sektor opieki zdrowotnej oraz każdy, który wykorzystuje tworzywa sztuczne w formach podstawowych jako surowiec do produkcji. 

Zapobieganie stratom granulatu ma wysoki priorytet dla branży i jest krytyczną kwestią środowiskową. Rozsypane granulki, płatki lub proszek mogą znaleźć się w lokalnych drogach wodnych, a ostatecznie w ujściach rzek i w oceanach stając się jednym z głównych źródeł mikroplastiku. Tym samym stanowią one zagrożenie dla organizmów morskich a więc trafiają również do szerszego łańcucha pokarmowego.

Korzyści z certyfikacji

Jeśli przemysł będzie wykorzystywał tworzywa sztuczne w sposób odpowiedzialny, zyska wiele korzyści:
  • Więcej materiału pozostaje jako wartościowy produkt, zamiast stać się odpadem, co poprawia wydajność.
  • Firmy poprawiają swój wizerunek w zakresie ochrony środowiska - jest to coraz ważniejszy czynnik przyciągający inwestorów i wysoko wykwalifikowanych pracowników.
  • Tworzywa sztuczne są utrzymywane z dala od środowiska, w tym dróg wodnych i oceanów.

Pierwsze kroki

  1. Podpisanie deklaracji "Clean Sweep Pledge"
  2. Spełnienie wymagań programu certyfikacji OCS Europe
    Kolejnym krokiem jest zapewnienie, że organizacja spełnia wszystkie wymagania wymienione w programie certyfikacji OCS Europe - zarówno wymagania obligatoryjne, jak i wymagania specyficzne.
  3. Audyt i certyfikacja
    W kolejnym kroku można ubiegać się o przeprowadzenie audytu jednej z zatwierdzonych jednostek certyfikujących, takich jak DNV. Jednostka certyfikująca organizuje i przygotowuje audyt. Audyt obejmuje ocenę dokumentacji oraz ocenę środków i procedur wprowadzonych w celu przeciwdziałania stratom granulatu. Certyfikat jest ważny przez trzy lata, przy czym co roku przeprowadza się audyt okresowy, a w trzecim roku, przed wygaśnięciem certyfikatu, audyt recertyfikujący.

Jak DNV może pomóc?

DNV jest zatwierdzoną jednostką certyfikującą i wspiera organizacje na drodze do certyfikacji OCS. Jeśli chcesz certyfikować swój system zarządzania na zgodność z wymaganiami OCS Europe, zapraszamy do kontaktu!