Other sectors

Program Operation Clean Sweep (OCS)

Fish and plastic pollution in sea. Microplastics contaminate seafood

Kontakt:

Michał Skup

Michał Skup

Starszy Audytor, OCS Scheme Manager

Chcesz otrzymać bezpłatną wycenę?

Prześlij formularz Subskrypcja newslettera

Wdrożenie systemu pozwala skutecznie wyeliminować przedostawanie się granulatu tworzyw sztucznych do środowiska.

Program OCS został stworzony, aby pomóc przemysłowi tworzyw sztucznych w redukcji strat granulatu w łańcuchu wartości.

Czym jest program OCS?

System certyfikacji OCS został opracowany w konsultacji z ekspertami branżowymi, stowarzyszeniami handlowymi, organizacjami pozarządowymi, decydentami i jednostkami certyfikującymi. Wdrożenie systemu umożliwia zmniejszenie do zera emisji granulatu tworzyw sztucznych poprzez ciągłe doskonalenie.  

Grupami docelowymi są producenci, compounderzy i przetwórcy - ta ostatnia grupa obejmuje również takie sektory jak przemysł motoryzacyjny czy sektor opieki zdrowotnej oraz każdy, który wykorzystuje tworzywa sztuczne w formach podstawowych jako surowiec do produkcji. 

Zapobieganie stratom granulatu ma wysoki priorytet dla branży i jest krytyczną kwestią środowiskową. Rozsypane granulki, płatki lub proszek mogą znaleźć się w lokalnych drogach wodnych, a ostatecznie w ujściach rzek i w oceanach stając się jednym z głównych źródeł mikroplastiku. Tym samym stanowią one zagrożenie dla organizmów morskich a więc trafiają również do szerszego łańcucha pokarmowego.

Korzyści z certyfikacji

Jeśli przemysł będzie wykorzystywał tworzywa sztuczne w sposób odpowiedzialny, zyska wiele korzyści:
  • Więcej materiału pozostaje jako wartościowy produkt, zamiast stać się odpadem, co poprawia wydajność.
  • Firmy poprawiają swój wizerunek w zakresie ochrony środowiska - jest to coraz ważniejszy czynnik przyciągający inwestorów i wysoko wykwalifikowanych pracowników.
  • Tworzywa sztuczne są utrzymywane z dala od środowiska, w tym dróg wodnych i oceanów.

Pierwsze kroki

  1. Podpisanie deklaracji "Clean Sweep Pledge"
  2. Spełnienie wymagań programu certyfikacji OCS Europe
    Kolejnym krokiem jest zapewnienie, że organizacja spełnia wszystkie wymagania wymienione w programie certyfikacji OCS Europe - zarówno wymagania obligatoryjne, jak i wymagania specyficzne.
  3. Audyt i certyfikacja
    W kolejnym kroku można ubiegać się o przeprowadzenie audytu jednej z zatwierdzonych jednostek certyfikujących, takich jak DNV. Jednostka certyfikująca organizuje i przygotowuje audyt. Audyt obejmuje ocenę dokumentacji oraz ocenę środków i procedur wprowadzonych w celu przeciwdziałania stratom granulatu. Certyfikat jest ważny przez trzy lata, przy czym co roku przeprowadza się audyt okresowy, a w trzecim roku, przed wygaśnięciem certyfikatu, audyt recertyfikujący.

Jak DNV może pomóc?

DNV jest zatwierdzoną jednostką certyfikującą i wspiera organizacje na drodze do certyfikacji OCS. Jeśli chcesz certyfikować swój system zarządzania na zgodność z wymaganiami OCS Europe, zapraszamy do kontaktu!

Kontakt:

Michał Skup

Michał Skup

Starszy Audytor, OCS Scheme Manager

Chcesz otrzymać bezpłatną wycenę?

Prześlij formularz Subskrypcja newslettera

Powiązane usługi: