ISO/IEC 42001 – Sztuczna Inteligencja (AI)

Zarządzanie i budowanie zaufania do sposobu, w jaki sztuczna inteligencja jest stosowana w produktach i usługach.

W odpowiedzi na rozwój sztucznej inteligencji (AI) i związane z nią wyzwania, ISO i IEC stworzyły normę ISO/IEC 42001.

Sztuczna inteligencja i powiązany z nią podzbiór uczenia maszynowego mają znaczny potencjał, aby przynieść korzyści społeczeństwu i gospodarkom na wiele sposobów. Niektóre przykłady korzyści obejmują lepszą interpretację danych, możliwość zdalnego diagnozowania zdrowia zarówno ludzi, jak i maszyn, autonomiczne pojazdy i wiele innych. Mimo że technologia ta ma służyć dobru, jej niewłaściwe wykorzystanie lub brak kontroli są postrzegane jako zagrożenia, którymi należy ostrożnie zarządzać.

Certyfikacja systemu zarządzania świadczy o zaangażowaniu w spójność, ciągłe doskonalenie i zadowolenie klientów. Ponadto certyfikowany system oparty na nowej normie ISO IEC 42001 pomaga każdej firmie zapewnić niezawodne i odpowiedzialne użytkowanie w celu ochrony wszystkich zaangażowanych osób i budowania zaufania do jego stosowania. Są to wymierne korzyści biznesowe, które odgrywają ważną rolę w budowaniu odporności i zrównoważonych wyników biznesowych.

Czym jest ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001, mająca zastosowanie do wszystkich rodzajów firm w każdej branży, jest pierwszym międzynarodowym standardem systemu zarządzania sztuczną inteligencją. Chociaż istnieją inne ramy, ISO/IEC 42001 jest jedyną, która podlega certyfikacji.

Norma określa wymagania dotyczące ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania sztuczną inteligencją. Celem normy jest zapewnienie, że systemy są opracowywane i wykorzystywane w sposób odpowiedzialny przez:

  • Promowanie rozwoju i wykorzystania systemów sztucznej inteligencji, które są godne zaufania, przejrzyste i odpowiedzialne.
  • Podkreślanie zasad i wartości etycznych przy wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, takich jak sprawiedliwość, niedyskryminacja i poszanowanie prywatności.
  • Pomaganie organizacjom w identyfikowaniu i ograniczaniu ryzyka związanego z wdrażaniem sztucznej inteligencji, zapewniając odpowiednie środki łagodzące.
  • Zachęcanie organizacji do priorytetowego traktowania ludzkiego dobrostanu, bezpieczeństwa i doświadczenia użytkownika w projektowaniu i wdrażaniu sztucznej inteligencji.
  • Pomaganie organizacjom w zapewnieniu zgodności z odpowiednimi przepisami prawa, wymogami ochrony danych lub zobowiązaniami wobec zainteresowanych stron.

Korzyści z uzyskania certyfikatu

Sprawdzenie, czy system zarządzania sztuczną inteligencją działa, ma kluczowe znaczenie. Certyfikacja zgodności z normą ISO IEC 42001 przez niezależną stronę trzecią weryfikuje działanie systemu i demonstruje pracę nad zastosowaniem skutecznych zasad zarządzania sztuczną inteligencją w organizacji. W rezultacie:
  • Budowanie zaufania do wydajności systemu zarządzania wewnątrz i na zewnątrz poprzez stosowanie skutecznych zasad zarządzania w organizacji.
  • Wdrożenie ustrukturyzowanego podejścia do ciągłego doskonalenia procesów i wiedzy o tym, na czym należy skoncentrować wysiłki.
  • Zwiększenie zaufania i satysfakcji klientów, co z kolei może prowadzić do wzrostu obrotów.
  • Uzyskanie znaczącej przewagi konkurencyjnej poprzez spełnienie wszelkich wymagań biznesowych w zakresie certyfikacji systemu zarządzania od klientów, dostawców i podwykonawców w celu prowadzenia z nimi interesów.

Pierwsze kroki

Aby uzyskać certyfikat, należy najpierw wdrożyć skuteczny system zarządzania sztuczną inteligencją zgodny z wymaganiami normy.  DNV jest akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikującą i może pomóc w całej podróży, począwszy od odpowiednich szkoleń ISO IEC 42001 po samoocenę, analizę luk i usługi certyfikacyjne.

Dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć drogę do certyfikacji.