Audytor Wewnętrzny ISO 27001:2022

Bezpieczeństwo informacji ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji, która chce utrzymać się na rynku.

Niemal codziennie pojawiają się informacje, że kolejna baza danych została zaatakowana przez hakerów lub dane zostały w jakiś sposób uszkodzone. Większość organizacji posiada mechanizmy kontroli bezpieczeństwa informacji, ale wiele z nich nie wdraża systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) i nie zarządza nimi:
- Systematycznie badają ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji, zagrożenia, słabe punkty i skutki.
- Zarządzają kompleksowym zestawem kontroli bezpieczeństwa informacji w celu przeciwdziałania niedopuszczalnym zagrożeniom, oraz
- Stosują strategię opartą na procesach, aby zapewnić, że kontrole bezpieczeństwa informacji są odpowiednie i stale ulepszane.

- Dostęp do materiałów kursowych wzbogaconych o unikatowe spostrzeżenia z analizy dużych zbiorów danych w oparciu o naszą bazę danych milionów wyników audytów na całym świecie.
- Uzyskanie bezpłatnego dostępu do naszego narzędzia do samooceny online, za pomocą którego można szybko wdrożyć i przetestować zdobytą wiedzę, a także zmierzyć wydajność firmy w odniesieniu do określonych standardów systemu zarządzania.
-Dostęp  online do normy ISO 27001 od pierwszego dnia szkolenia jako część materiałów referencyjnych kursu bez dodatkowych kosztów.

Cele:

Szkolenie nie ma wymagań wstępnych i jest wysoce polecane każdemu, kto będzie audytował, projektował, wdrażał, utrzymywał i / lub doskonalił ISMS. Zapraszamy każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę na temat normy ISO 27001.
Kluczowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie dokumentami/ewidencjami, odchyleniami, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
Czym są audyty wewnętrzne i dlaczego się je przeprowadza
Zasada "Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj"
Odpowiedzialność kierownictwa i przegląd
Monitorowanie wyników audytu, działań korygujących i zapobiegawczych
Jakie prace przygotowawcze należy przeprowadzić przed audytem
Na co zwrócić uwagę podczas audytu
Jak zgłaszać niezgodności i jakie działania korgujące podejmować  w związku z nimi.
Informacje organizacyjne:

Najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca przeprowadzenie bądź anulowanie szkolenia.
Rezygnacje ze szkolenia należy przesłać maksymalnie 7 dni* przed terminem szkolenia na adres: szkolenia@dnv.com
* W innym przypadku należy opłacić całą kwotę szkolenia.

Niemal codziennie pojawiają się informacje, że kolejna baza danych została zaatakowana przez hakerów lub dane zostały w jakiś sposób uszkodzone. Większość organizacji posiada mechanizmy kontroli bezpieczeństwa informacji, ale wiele z nich nie wdraża systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) i nie zarządza nimi:
- Systematycznie badają ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji, zagrożenia, słabe punkty i skutki.
- Zarządzają kompleksowym zestawem kontroli bezpieczeństwa informacji w celu przeciwdziałania niedopuszczalnym zagrożeniom, oraz
- Stosują strategię opartą na procesach, aby zapewnić, że kontrole bezpieczeństwa informacji są odpowiednie i stale ulepszane.

- Dostęp do materiałów kursowych wzbogaconych o unikatowe spostrzeżenia z analizy dużych zbiorów danych w oparciu o naszą bazę danych milionów wyników audytów na całym świecie.
- Uzyskanie bezpłatnego dostępu do naszego narzędzia do samooceny online, za pomocą którego można szybko wdrożyć i przetestować zdobytą wiedzę, a także zmierzyć wydajność firmy w odniesieniu do określonych standardów systemu zarządzania.
-Dostęp  online do normy ISO 27001 od pierwszego dnia szkolenia jako część materiałów referencyjnych kursu bez dodatkowych kosztów.

Cele:

Szkolenie nie ma wymagań wstępnych i jest wysoce polecane każdemu, kto będzie audytował, projektował, wdrażał, utrzymywał i / lub doskonalił ISMS. Zapraszamy każdego, kto chce pogłębić swoją wiedzę na temat normy ISO 27001.
Kluczowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
Zarządzanie dokumentami/ewidencjami, odchyleniami, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi
Czym są audyty wewnętrzne i dlaczego się je przeprowadza
Zasada "Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj"
Odpowiedzialność kierownictwa i przegląd
Monitorowanie wyników audytu, działań korygujących i zapobiegawczych
Jakie prace przygotowawcze należy przeprowadzić przed audytem
Na co zwrócić uwagę podczas audytu
Jak zgłaszać niezgodności i jakie działania korgujące podejmować  w związku z nimi.
Informacje organizacyjne:

Najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia zostanie wysłana informacja potwierdzająca przeprowadzenie bądź anulowanie szkolenia.
Rezygnacje ze szkolenia należy przesłać maksymalnie 7 dni* przed terminem szkolenia na adres: szkolenia@dnv.com
* W innym przypadku należy opłacić całą kwotę szkolenia.