ISO/IEC 20000-1 – Zarządzanie usługami IT

Rozwój i doskonalenie procesów projektowania, tworzenia, dostarczania, wspierania i zarządzania usługami informatycznymi.

Certyfikacja systemu zarządzania usługami IT wykazuje Twoją zdolność do świadczenia efektywnych usług związanych z zarządzaniem konfiguracją, zmianą oraz procesów obejmująch zarządzanie incydentami i problemami.

W świecie coraz bardziej zaawansowanym technologicznie zdolność do świadczenia IT usług kleintom wewnętrznym i zewnętrznym oraz rozwiązywania problemów daje firmom przewagę konkurencyjną na rynkach krajowych i międzynarodowych.

ISO/IEC 20000-1 zapewnia ramy i systematyczne podejście do planowania, wdrażania, obsługi, przeglądu, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania usługami informatycznymi.

Czym jest ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 jest najbardziej rozpoznawalną międzynarodową normą dotyczącą systemów zarządzania IT. Obecnie wydanie to jej trzecia iteracja (2018). Charakter normy ISO/IEC 20000-1 pozwala na jej zastosowanie w pełnym zakresie branż, zakresów i działań. Jej zakres może być ograniczony do zdefiniowanych obszarów organizacji lub rozszerzony do wszystkich działań wewnętrznych i potrzeb klienta.

  1. Norma pomaga organizacjom ustalić politykę i cele zarządzania usługami oraz zrozumieć, jak można zarządzać istotnymi aspektami, wdrożyć niezbędne środki nadzoru i określić jasne cele w celu doskonalenia świadczenia usług
  2. Pozwala organizacji zarządzać obowiązkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i wymaganiami oraz innymi zobowiązaniami interesariuszy, a także na regularne sprawdzać stan zgodności. To ułatwia ciągłe doskonalenie systemu zarządzania w celu zwiększenia jego wyników.

Norma ISO 20000-1 została zaprojektowana tak, aby była kompatybilna i zharmonizowana z innymi uznanymi normami systemów zarządzania, w tym z normą ISO 9001. Dlatego jest idealna do integracji z istniejącymi systemami i procesami zarządzania.

Korzyści wynikające z uzyskania certyfikatu

Potencjalne korzyści z ISO 20000-1 są liczne, ale najbardziej znaczące i namacalne to te, że norma ta umożliwia organizacji:

  • Zbudować i prowadzić system zarządzania IT w dobrze określonych i przejrzystych ramach, który jednocześnie zachowuje elastyczność w stosunku do potrzeb i oczekiwań biznesowych
  • Zmniejszenie podatności na ryzyko organizacyjne, w szczególności na cyberzagrożenia.
  • Spełnianie wymagań kontraktowych.
  • Zwiększenie zaufania i satysfakcję użytkowników i biznesu z oferowanych usług IT.
  • Zapewnienie działania bez zakłóceń i problemów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

Rozpoczęcie pracy

Aby uzyskać certyfikat, należy wdrożyć skuteczny system zarządzania usługami informatycznymi, zgodny z wymaganiami normy.

DNV jest akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikującą i może pomóc Państwu w trakcie całej podróży, oferując odpowiednie szkolenia i certyfikację.

More information

  ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1

Download our flyer.

  Training

Training

Relevant insight in an active learning environment.

  Your added value

Your added value

Find out more on the digital customer experience.